Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacija: veikla įsibėgėja

19 balandžio 04:35 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Balandžio 18-ąją Alternatyvių degalų ir infrastruktūros asociacija narius sušaukė į visuotinį susirinkimą. Išklausytas prezidento Virginijaus Korsako pranešimas, patvirtinta veiklos ataskaita, biudžetas bei veiklos planas šiems metams.

 

 

Pasak V. Korsako, 2018-ieji asociacijai buvo įdomūs, darbingi ir svarbūs. Daugėjo asociacijos narių, taip pat partnerių susidomėjimas ADIA veikla. „Džiaugiamės, kad pavyko suburti bendraminčius, kad mūsų balsas tampa vis labiau girdimas, svarbūs sprendimai priimami tiek nacionaliniu, tiek ir europiniu lygmeniu“, – teigia ADIA prezidentas.

Praėjusiais metais ADIA bendradarbiavo su „NGVA Europe“ (The Natural and bio Gas Vehicle Association), kuri vienija 127 narius iš 31 šalies, dalyvavo posėdyje Paryžiuje, kur sprendė tvaraus judumo ir švarios ateities klausimus.

„Iki 2018-ųjų ADIA veikla apsiribojo SGD naudojimu miestų autobusų parkuose, dabar jau bendradarbiaujame ir su sunkiųjų krovinių gabenimo sektoriaus atstovais. Tikimės, kad ateityje gamtinių dujų diegimas komerciniame transporte taps dar spartesnis“, – sako V. Korsakas.

Praėjusių metų lapkričio 15-ąją sostinėje įvyko tarptautinė konferencija „Inovacijos Lietuvos keliuose“, kur diskutuota apie transporto sektoriaus plėtros kryptis. Renginyje pabrėžta, jog Lietuvoje įrengto gamtinių dujų terminalo resursai vis dar nepakankamai išnaudojami. Konferencijoje dalyvavo susisiekimo bei ekonomikos ir inovacijų ministrai, taip pat 80 dalyvių iš įvairių šalių.

2018-ųjų lapkričio 20 d. ADIA dalyvavo forume „Road transport EXEX“, kur pasisakė apie kelių transporto sektoriaus ateities galimybes.

ADIA taip pat kreipėsi į Aplinkos ministerijos Nacionalinį klimato kaitos komitetą, prašydama įtraukti ADIA atstovą į komiteto veiklą ir gavo stebėtojo statusą jame. Komitetas rengia planus ir priemones, užtikrinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos mažinimą gyvenamojoje aplinkoje, taip pat ataskaitas bei rekomendacijas LR Vyriausybei.

ADIA pateikė keletą pasiūlymų dėl Klimato kaitos programos priemonių ir jų finansavimo. Dvi priemonės, nukreiptos į alternatyvių degalų ir pildymo infrastruktūros plėtrą bei ekologiškų automobilių įsigijimo skatinimą bendrai 45 mln. erų sumai, buvo įtrauktos į minėtą programą.

UAB „SG dujos“ finansų konsultantas Marius Čižas pristatė pastaruoju metu LR vyriausybės priimtą Klimato kaitos programą. Jo teigimu, nustatyta, jog Lietuva yra viena iš labiausiai klimato kaitos paveiktų šalių, oro tarša mūsų šalyje yra viena iš didžiausių. „Pagrindiniai Klimato programos tikslai – mažinti taršą, propaguoti alternatyvius degalus naudojantį transportą. Atsiras finansinės paskatos įsigyti elektra, gamtinėmis dujomis, vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių, numatytas ir gamtinių dujų degalų infrastruktūros diegimas“, – teigia M. Čižas.

Priemonės bus finansuojamos iš LR valstybės biudžeto asignavimų, numatytų jas įgyvendinančioms institucijoms, taip pat ES finansavimo laikotarpio 2021-2027 metams paramos lėšų ir kt.

V. Korsakas aptarė ir numatytus darbus 2019-iesiems. Toliau bus skatinamas asociacijos narių ir institucijų bendradarbiavimas, iniciatyvos ir inovacijos Lietuvos transporto sektoriuje, kad būtų racionaliai ir efektyviai naudojami alternatyvūs energijos šaltiniai. ADIA ir toliau dalyvaus įvairiuose renginiuose energetikos klausimais, kur skleis gerąją praktiką aplinkosaugos srityje. Daugiau dėmesio žadama skirti ir asociacijos bei jos narių veiklai viešinti.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

  • adia1
  • adia
  • adia2
  • adia4
  • adia3