Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra siūlo konsultacijas

03 gegužės 09:56 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Agentūra) veikia Konsultacijų centras, kuriame dirba kompetentingi ekspertai, turintys architekto bei teisinį išsilavinimą ir kurie, prireikus, atsižvelgdami į s veikla susijusių įstatymų ir kt. teisės aktų reikalavimus, gali suteikti nemokamas konsultacijas šiais klausimais:

dėl fizinės infrastruktūros prieinamumo asmenims su negalia užtikrinimo teisinių aspektų;

dėl fizinės infrastruktūros prieinamumo asmenims su judėjimo negalia užtikrinimo praktinių aspektų ir architektūrinių sprendinių;

dėl fizinės infrastruktūros prieinamumo asmenims su regos negalia užtikrinimo praktinių aspektų ir architektūrinių sprendinių;

dėl informacijos prieinamumo užtikrinimo asmenims su regos negalia;

dėl informacijos lengvai suprantama kalba pateikimo asmenims su intelekto negalia;

Pažymime, kad siekiant užtikrinti tinkamą aplinką visiems, labai svarbu vadovautis Įstatymais ir kt. teisės aktais kurie reglamentuoja šią veiklas bei bendradarbiauti su mūsų Konsultacijų centro ekspertais kurie yra kompetentingi šios srities specialistai. Agentūra siekia teigiamų pokyčių aplinkos prieinamumo asmenims su negalia srityje ir yra pasirengusi bendradarbiauti su Jumis, kuriant aplinką, draugišką visiems.

Esant poreikiui galite kreiptis el.p. KC@anta.lt, arba į Agentūros Prieinamumo užtikrinimo ir konsultacijų skyriaus vyriausiąją specialistę Sandrą Buklienę el.p. sandra.bukliene@anta.lt

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka