Bendrovėje „Kauno autobusai“ pasirašyta kolektyvinė sutartis

12 gruodžio 03:58 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2022 m. gruodžio 2 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis, kuri profsąjungos nariams galios nuo 2022 m. gruodžio 2 d. ketverius metus.

Po pasirašymo aptarėme, kad reikia išplėsti kolektyvinę sutartį, kuri nuo 2023 m. sausio 1 d. galiotų 4 metus ir  bendrovės darbuotojams. Minimą klausimą gruodžio mėnesį spręs bendrovės darbuotojų konferencijos delegatai.

Pasirašant kolektyvinę sutartį dalyvavo: Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, Personalo ir administracijos vadovas Mindaugas Klimašauskas, vyr ekonomistė Vijolė Platačienė, juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė, taip pat Jungtinės profsąjungos atstovai: Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Saulius Krisiūnas, teisininkė Jovita Jančiauskienė, Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė.

B. Bučelis pabrėžė, kad pavyko susitarti per 3 mėnesius vykstant kolektyvinėms deryboms dėl atlyginimų indeksacijos ir pradėti kolektyvines derybas.

Dėl suminės darbo laiko apskaitos vairuotojams

Sutarta, jog vairuotojų darbas bus planuojamas taip, kad mėnesio darbo dienų skaičius atitiktų Vyriausybės nustatytąjį skaičių tam mėnesiui. Jei dėl darbo ypatumų, vairuotojų trūkumo ar kitų rimtų priežasčių tenka planuoti daugiau darbo dienų, vairuotojui už dirbtas dienas, viršijančias poilsio dienų nustatytą mėnesio normą, mokama dvigubai.

Patvirtintas ir suderintas vairuotojų mėnesio darbo grafikas, kuris, jei nepažeistas darbo ir poilsio rėžimas, negali būti keičiamas be svarbios priežasties. Svarbi priežastis gali būti: technikos gedimas, vairuotojų ligos ar neatvykimai į darbą, miesto eismo pakeitimai ir panašus įvykiai, kurių nebuvo galima numatyti grafiko sudarymo metu.

Sutarta suvienodinti ir pakelti atlyginimus transporto priėmėjams I ir II parke, techninės pagalbos vairuotojams bus mokamas didesnis atlyginimas.

Sutarta, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. naikinamas lauko priedas, suma darbuotojams pridedama prie valandinio ar tarifinio atlyginimo.

Darbdavys kompensuoja bendrovės vairuotojų išlaidas už privalomus pradinius ir periodinius profesinio vairuotojų rengimo mokymus (95 kodui įgyti) pagal pateiktus darbuotojų prašymus. Prie prašymo darbuotojas turi pridėti gauto pažymėjimo kopiją ir dokumentą, patvirtinantį sumokėtą mokymų kainą. Darbdavys gali savo iniciatyva organizuoti grupės vairuotojų privalomus mokymus (95 kodas) ir už juos sumokėti mokymo įstaigai, suteiksiančiai vairuotojams mokymo paslaugas.

Darbuotojai, pageidaujantis dalyvauti išvykose, privalo suderinti su tiesioginiu vadovu darbo grafiko pakeitimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki sekančio mėnesio pradžios. Sutarta kad už sveikatingumą nuo 2023 m. mokėti darbuotojams didesnes išmokas..

Generalinis direktorius pasidžiaugė, kad kolektyvinių sutarčių šalys derybų metu sutarė ir rado bendrą kompromisą ruošiant kolektyvinės sutarties projektą.

Aptarta galimybė išplėsti kolektyvinę sutartį, kuri galiotų ir visiems bendrovės darbuotojams.

Gruodžio pradžioje šalys pasirašė susitarimą ir numatyta gruodžio 21 d. šaukti bendrovės konferenciją, kurioje bus pristatyta kolektyvinė sutartis.

Bronius Bučelis