Bendrovės „Kauno autobusai“ 30-ojoje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje – apie būtinybę bendradarbiauti

04 lapkričio 05:29 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2019 m. spalio 25 d. įvyko 30-oji ataskaitinė rinkiminė konferencija. Joje dlyvavo Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Seimo narė Aušra Papirtienė; VDI Kauno sk. vedėjas Adas Baliukevičius; LPS „Jaunimas“ valdybos narys; Kauno regiono centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė; UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis; UAB „Kauno autobusai“ Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis.

 

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis paskelbė, kad konferencijoje dalyvauja 28 delegatai iš 32 rinktų, todėl, vadovaujantis įstatais, Konferencija yra teisėta, nes joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų. Pirmininkas pasiūlė pirmininkauti vicepirmininką Saulių Krisiūną, sekretoriauti Jurgitą Dulinskienę. Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė. Konferencijos delegatai sugiedojo darbuotojų profesinės sąjungos himną, kuris buvo sukurtas profsąjungos 25-mečiui.

Profsąjungos pirmininkas perskaitė metinį pranešimą, kuriam pritarė konferencijos delegatai.

Revizinės komisijos pirmininkė Jūratė Sabaliauskienė supažindino delegatus su atliktu revizinės komisijos aktu. Delegatai revizinės komisijos aktui pritarė.

Profsąjungos pirmininkas pristatė komiteto ir komisijos narių pakeitimus. Vietoje komiteto nario Rimvydo Tvarijono siūlomas Algirdas Demenius, vietoje Deivido Truskausko siūlomas Bronius Sodaitis. Vietoje Jaunimo komiteto pirmininko Valentino Aleksos siūlomas Paulius Kazlauskas.

Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pristatė konferencijos nutarimus: ,,Dėl profsąjungos komiteto, komisijų narių išrinkimo ir 2020 metų programos patvirtinimo“, „Dėl atlyginimų pakėlimo bendrovės darbuotojams“, ,,Dėl informavimo ir konsultavimo“. Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė konferencijos nutarimams.

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pasveikino visus su 30-tąja konferencija. „Visada galvojau, kad esame socialiniai partneriai. Negaliu pažadėti, kad visus komercinius dalykus galiu atskleisti ir sakyti viešai. Mes galim priimti bet kokį sprendimą dėl atlyginimo dydžio kėlimo, bet kad tuos atlyginimus pakeltum, reikia uždirbti pinigus: branginti keleiviams važiavimą, imti paskolas. Visada ieškom būdų pasiskolinti kuo pigiau. Lyginant 2018 metus su 2017 metais, darbuotojams atlyginimai padidėjo 7,5 proc. Tie, kurie stengiasi, tie ir uždirba, bet keleivių nepadaugės. Kolektyvinė sutartis reikalinga, kad nenuklystume į šonus. Bet jei tik pasigirsta kalbos apie streikus, atsiranda rizika, kad mes nepatikima įmonė ir bankai kelia mums palūkanas. Linkiu ir tikiuosi, kad ir toliau bus bendradarbiavimas su profesine sąjunga sprendžiant bendrovės darbuotojų problemas“, – sakė M. Grigelis.

VDI Kauno sk. vedėjas Adas Baliukevičius dėkojo už pakvietimą į konferenciją. „Tai įdomus ir vertas dėmesio renginys. Mūsų institucijos darbas – kontroliuoti, ar saugios darbo sąlygos. Jūsų kolektyvas yra brandus,  profesinės sąjungos tinkamai atstovauja darbuotojams. Retas darbuotojas, kuris patenkintas savo darbo užmokesčiu, bet jei dirba, vadinasi turėtų būti patenkintas. Jūsų įmonėje nėra taip blogai, o jei kalbatės, tai čia labai gerai. Karo įmonėje tikrai nėra. Ir mes sulaukiame priekaištų, bet stengiamės, kad visiems būtų tik geriau. Jūsų organizacija yra stipri. Po naujojo Darbo kodekso priėmimo išgirstam visko, lyg mes būtume jo autoriai ir pastabas gaunam iš visų: darbdavių, darbuotojų ir įvairių organizacijų. Kodeksas atveria daug sąlygų ir darbdaviui, ir darbuotojams. Problematiškų įmonių yra, bet jūs ne patys problematiškiausi. Pagal nusiskundimus jūs nesat blogi. Linkiu, kad diskutuotumėt, bendradarbiautumėt ir būtumėt patikimais partneriais. Norim tarpininkauti ir padėti, kad abi pusės būtų patenkintos. Mes už tai, kad sąlygos tik gerėtų“, – teigė A. Baliukevičius.

Seimo narė Aušra Papirtienė pasveikino konferenciją, kuri vyksta LR Konstitucijos dieną. „LR Konstitucijoje irgi yra straipsnis apie profsąjungas. Jus saugo Konstitucija, o jūs saugot žmones. Linkiu mažiau emocijų, nes tik taip sprendimai bus teisingai priimti. Ištvermės, kantrybės, entuziazmo ir nusiteikimo. Reikia tikėti, veikti ir daryti“, – kalbėjo Seimo narė.

Seimo narys Gediminas Vasiliauskas padėkojo už kvietimą į konferenciją. „Visada mielai apsilankome, nes tai šaunus kolektyvas. Nemačiau jokio pykčio, tai normalus dialogas. Labai išsami pirmininko ataskaita ir smagu, kad jūs ne tik dirbat, bet ir poilsiaujate“, – sakė G. Vasiliauskas.

LPS „Jaunimas“ valdybos narys pasidžiaugė, kad įmonės vadovams ir profsąjungoms rūpi jaunimas, nes jaunimas yra aktyvus jūsų paslaugų naudotojas.

Kauno regiono centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė pasidžiaugė, kad yra profsąjungos dalis. „Norėčiau pirmininkui padėkoti už aktyvumą, nes tai jo jau gyvenimo būdas. Dėkui vadovui už socialinį dialogą, problemų kyla, nes mūsų norai didesni nei įmonės galimybės. Todėl tikiuosi, kad pavyks be emocijų vykdyti derybas ir pagerinti sąlygas. Tikiuosi gražaus bendradarbiavimo“, – sakė J. Jančiauskienė

Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis taip pat sveikino visus. „Tikiuosi, kad pavyks daugiau diskusijų, kad visi kartu kalbėsimės ir susitarsime, o ne tik apsikeisime nuomonėmis. Ateikite, šnekėkimės ir rasim kompromisą“, – sakė eksploatacijos direktorius.

Bronius Bučelis