„Busturo” atsakymas į leidinyje „Šiaulių kraštas” paskelbtą publikaciją

13 spalio 03:17 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos
2022 m. spalio 6 d. Šiaulių miesto Tarybos posėdžio metu iškilo diskusija dėl karo pabėgėlių iš Ukrainos vežimo nemokamai Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais. Jei tiksliau, tai diskusija iškilo dėl kompensavimo mechanizmo ir UAB „Busturas“ už tai gaunamos kompensacijos.

„Šiaulių krašte“ publikuotame straipsnyje minima, kad Tarybos nariui M. Šiurkui kilo klausimas, kaip UAB „Busturas“ dėl ukrainiečių vežimo padidėja kaštai. Atsakydami į tai galime pasakyti, kad kaštai nepadidėja, bet ne apie juos yra visa esmė. Tačiau apie viską nuo pradžių ir iš esmės.

Pagal patvirtintą aprašą 2022 m. balandžio 7 d.  Nr. T-130, yra kompensuojamos negautos pajamos t. y., kelionės kainos kompensacija.  Svarbu visiems suprasti, kad Ukrainos piliečių, kaip ir visų likusių viešojo transporto keleivių, žymėjimai autobusuose yra privalomi, kadangi remiantis žymėjimais atliktais autobusuose yra skaičiuojami autobusų užpildymo rodikliai kiekvienam reisui, pagal kuriuos yra atliekamas kasdienis autobusų planavimas.

O dabar pereikime prie svarbiausio klausimo šioje diskusijoje – pinigų. UAB „Busturui“ dotacija, dėl Ukrainos piliečių kelionių kompensavimo Šiaulių mieste,  nepadidėja, atvirkščiai – nuostolių kompensacija sumažėja, kadangi už pravažiuotas Ukrainos piliečių keliones apmoka Šiaulių miesto savivaldybė. Kitaip sakant, įmonė nepatyrė papildomų sąnaudų (nevertinant kortelių mokesčio bei autobusų keitimo reikalingo dėl didesnio keleivių srauto maršrute) vežant Ukrainos piliečius miesto maršrutais, todėl iš miesto biudžeto įmonė negavo didesnės nuostolių kompensacijos, nes sąnaudos ir nuvažiuoti kilometrai išlieka tame pačiame lygyje. Nuostolių kompensacija šiuo atveju mažėja, nes yra gaunamos pajamos už Ukrainos piliečių atliktus žymėjimus, tačiau bendroje sumoje: nuostolių kompensacija + pajamos gautos už Ukrainos piliečių atliktas keliones = planinė nuostolių kompensacija iš miesto biudžeto.

Norime patikslinti informaciją ir apie pravažiuojamas keliones per mėnesį, ne 1784 kartus važiavo ukrainiečiai, o buvo toks kiekis unikalių realių keleivių, kurie per mėnesį pravažiuoja 51555 kelionių, iš kurių tik 43 tūkst. kelionių yra kompensuojamos iš miesto savivaldybės (pagal patvirtintą aprašą), o per dieną minėti keleiviai atlieka daugiau nei 1600 kelionių. Ukrainos piliečių kelionės sudaro daugiau nei 6,5 proc., nuo visų žymėjimų skaičiaus. Per 2022 m. balandžio – rugpjūčio mėnesių laikotarpį Ukrainos piliečiai atliko 219 418 kelionių Šiaulių miesto maršrutais.

Tokia tvarka galioja visiems lengvatiniams važiavimams. Šiai dienai Šiaulių miesto Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-265 „Dėl e. bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra nustatytos įvairios gyventojų grupės, kurios miesto viešuoju transportu gali važiuoti nemokamai, t. y. su 100 proc. nuolaida. Verta pabrėžti, kad nemokamų dalykų nėra. Kai keleiviai važiuoja su 100 proc. nuolaida, reikia suprasti, kad kažkas už tai turi sumokėti. Šiuo atveju kompensaciją sumoka Šiaulių miesto savivaldybė. Apibendrinant norime dar kartą pabrėžti, kad Busturas daugiau pajamų tikrai negauna, nes padidėjus pajamoms iš keleivių arba iš lengvatinių bilietų automatiškai nuostolių kompensacijos poreikis iš savivaldybės biudžeto mažėja.

Busturo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka