Dėl duomenų apie naudos gavėjus teikimo

06 balandžio 06:08 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (toliau – Įstatymas) buvo nustatyta prievolė visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą ir kitą informaciją.

Duomenys apie naudos gavėjus turi būti registruojami naujai sukurtame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje.

Rašoma, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., nustatant kliento tapatybę, finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams bus draudžiama pradėti dalykinius santykius arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį, kai informacija apie kliento – juridinio asmens naudos gavėjus nebus pateikta JADIS.

Asociacijų prašoma  informuoti apie Įstatyme nustatytą prievolę juridiniams asmenims ir paraginti pateikti duomenis apie naudos gavėjus į JANGIS.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka