Duomenys apie viešojo sektoriaus darbuotojus – viename registre

vasario 07 04:51 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam įstatymų pakeitimų projektų paketui, kuriuo siekiama sukurti Viešojo sektoriaus darbuotojų registrą (toliau – Registras).

 

Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, Registras bus skirtas padėti valdyti valstybės ir savivaldybių institucijų, biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, taip pat valstybės bei savivaldybių įmonių žmogiškuosius išteklius.

„Registras užtikrintų patogų ir išsamų duomenų kaupimą apie viešojo sektoriaus darbuotojus, konsoliduotų ir modernizuotų valstybės informacinių sistemų infrastruktūrą, o tai leis taupyti valstybės biudžeto lėšas, skirtas valstybinio sektoriaus funkcijoms atlikti“, – sako vidaus reikalų ministrė.

Šiuo metu viešojo sektoriaus įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijoms atlikti naudojamos skirtingos informacinės sistemos, kuriose tvarkomi atskirų įstaigų ir institucijų darbuotojų duomenys. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, nuo 2017 m. viešojo sektoriaus įstaigos sudarė sutarčių personalo valdymui ir buhalterinėms sistemoms prižiūrėti ir diegti, kurių bendra suma viršija 1 mln. eurų.

Naujasis Registras leistų centralizuotai ir automatizuotai tvarkyti duomenis, kurie reikalingi valstybės valdymo reikmėms tenkinti: efektyviems valstybės valdymo tobulinimo sprendimams priimti, viešojo sektoriaus įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo sisteminiams sprendimams priimti, kontrolei ir prevencijai užtikrinti, valstybės ir savivaldybių biudžetams (darbo užmokesčiui) planuoti, viešojo sektoriaus įstaigų personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijoms centralizuotai atlikti bei viešojo administravimo monitoringui vykdyti.

Registro valdytoja taptų Vidaus reikalų ministerija, o tvarkytojais – juridiniai asmenys, kurių duomenys būtų kaupiami Registre. Registrui įsteigti planuojama skirti 5 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Numatoma Registro veiklos pradžia – 2022 m. lapkričio 1 d.

Registro įstatymui ir su juo susijusiems kitiems teisės aktų pakeitimams turės pritarti Lietuvos Respublikos Seimas.

VRM informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka