EIB remia Žaliojo kurso pramonės planą, suteikdamas 45 mlrd. eurų papildomą finansavimą

14 liepos 03:51 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Europos investicijų banko grupė (EIB grupė) didins švarios energijos finansavimo apimtį iki naujo rekordo ir išplės tikslingą, ypatingą paramą pažangiųjų strateginių poveikio klimatui neutralizavimo technologijų ir produktų gamybos pajėgumams.  Šiandien patvirtintas paketas reikšmingai prisidės prie Europos Komisijos tikslų, išdėstytųŽaliojo kurso pramonės plane poveikio klimatui neutralizavimo amžiui įgyvendinimo.

Liepos mėnesį Liuksemburge vykusiame posėdyje EIB Direktorių valdyba nusprendė didinti papildomas lėšas iki 45 mlrd. eurų. Jos bus skirtos projektams, suderintiems su planu „REPowerEU“, kuriuo siekiama panaikinti Europos priklausomybę nuo iškastinio kuro importo. Šis papildomas finansavimas papildo jau ir taip didelę EIB paramą investicijoms į švarią energiją. Jis yra 50 proc. didesnis, palyginti su pradiniu 30 mlrd. eurų paketu, apie kurį paskelbta 2022 m. spalio mėn.

EIB Direktorių valdyba taip pat nusprendė plėsti reikalavimus atitinkančių sektorių sritį, kad būtų padidintas finansavimas ES pažangiųjų strateginių poveikio klimatui neutralizavimo technologijų gamybos ir svarbiausių žaliavų gavybos, apdirbimo ir grąžinamojo perdirbimo srityse. Papildomas finansavimas bus skiriamas iki 2027 m. ir tikimasi, kad tiksliniams sektoriams padės sutelkti daugiau kaip 150 mlrd. eurų investicijų.

„Naudojame visas turimas finansines galimybes, kad paremtume Europos pramonės konkurencingumą, gamybą ir svarbiausių technologijų, kurios padės greitai ir teisingai pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, diegimą – sako EIB pirmininkas Werneris Hoyeris. – Sąjungos gyventojai visada gali pasikliauti savo banko parama.“

Tikimasi, kad EIB parama pažangiajai gamybai bus naudinga šiems sektoriams: saulės fotovoltų ir saulės šiluminės energijos technologijoms, sausumos ir jūros vėjo jėgainėms, baterijoms ir saugykloms, šilumos siurbliams ir geoterminėms technologijoms, elektrolizatoriams ir kuro elementams, tvarioms biodujoms, anglies dioksido surinkimui ir saugojimui, elektros perdavimo tinklų technologijoms. Taip pat tinkamos finansuoti investicijos, susijusios su svarbiausių žaliavų gavyba, apdirbimu ir grąžinamuoju perdirbimu.

EIB Direktorių valdyba patvirtino 10 mlrd. eurų naujų paskolų projektams finansuoti. Tarp patvirtintų projektų naujos vėjo ir saulės energijos jėgainės Ispanijoje ir Austrijoje, elektros perdavimo tinklų modernizavimas Italijoje ir elektrinių transporto priemonių baterijų elementų gigafabrikas Prancūzijoje. Apskritai EIB paskelbtas paramos planui „REPowerEU“ priemones įgyvendina sėkmingai.

Valdyba taip pat patvirtino platų 400 mln. eurų paramos paketą, skirtą geriamojo vandens, nuotekų valymo ir lietaus nuotekų infrastruktūrai atkurti ir pagrindinėms paslaugoms pietryčių Turkijos miestuose ir miesteliuose, nuniokotuose per vasario žemės drebėjimus. Be to, Valdyba patvirtino naujos elektros jungties tarp Ekvadoro ir Peru finansavimą ir supaprastino mažos apimties švarios energijos ir žaliosios pertvarkos projektų Afrikoje finansavimą.

Papildoma informacija

EIB grupė yra ES ilgalaikio finansavimo įstaiga, priklausanti valstybėms narėms. Ją sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF). Grupė finansuoja perspektyvias investicijas, prisidedančias prie ES politikos tikslų įgyvendinimo, įskaitant socialinę ir teritorinę sanglaudą ir teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

EIB yra pirmasis daugiašalis plėtros bankas, nutraukęs paramą iškastinio kuro projektams ir įsipareigojęs per šį dešimtmetį paremti 1 trilijoną eurų investicijų į klimato politikos veiksmus. 2022 m. daugiau kaip pusė EIB grupės paskolų buvo skirtos klimato srities ir aplinkos tvarumo projektams, o beveik pusė EIB finansavimo ES – projektams sanglaudos regionuose, kuriuose pajamos vienam gyventojui mažesnės, taip pabrėžiant Banko įsipareigojimą siekti teisingo augimo.

EIB grupė yra Europos inovacijų lyderė. EIF remia Europos MVĮ, gerindamas jų galimybes gauti finansavimą per įvairius atrinktus finansų tarpininkus, pavyzdžiui, bankus, garantijų ir išperkamosios nuomos bendroves, mikrokreditų teikėjus ir privačiojo kapitalo fondus. EIF rengia ir siūlo nuosavo kapitalo ir skolos finansavimo priemones, kuriomis įgyvendinami ES tikslai, ir naudoja ES finansavimo priemones, pavyzdžiui, programą „InvestEU“, verslumui, augimui, inovacijoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, perėjimui prie skaitmeninių technologijų ir užimtumui remti.  Šių metų pradžioje jis pradėjo įgyvendinti Europos technologijų lyderių iniciatyvą – plataus užmojo fondų fondą, kurio tikslas – užtikrinti, kad Europoje kuriantys technologijų lyderiai liktų Europoje.

EIB operacijas už ES ribų vykdo direktoratas „EIB pasaulyje“. Esame svarbiausias ES strategijos „Global Gateway“ įgyvendinimo partneris – siekiame iki 2028 m. paremti ne mažiau kaip 100 mlrd. eurų investicijų, t. y. trečdalį strategijoje numatyto tikslo. Direktoratas „EIB pasaulyje“ turi biurus visame pasaulyje, todėl yra arti vietos žmonių, įmonių ir įstaigų. Jis taip pat puoselėja tvirtas Europos komandos partnerystes su vystymąsi finansuojančiomis įstaigomis.

Daugiau informacijos apie EIB grupės vaidmenį ir veiklą rasitečia.

EIB pranešimas spaudai

Linos Jakubauskienės nuotrauka