ES griežtina CO2 standartus, automobilių gamintojai susirūpinę

20 vasario 05:17 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba sutarė dėl pirmojo Europos standarto, susijusio su didelės galios komercinių transporto priemonių išmetamais CO2 kiekiais. 2030 m. nauji autobusai ir sunkvežimiai turės išmesti 30 proc. mažiau CO2 nei 2019 m. Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA) išreiškė nusivylimą dėl tokio sprendimo.

 

 

 

Remiantis naujuoju teisės aktu, ES valstybės narės raginamos siekti sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, skatinti naujoves, švaraus judumo sprendimus, stiprinti ES pramonės konkurencingumą ir skatinti užimtumą, mažinti transporto įmonių sąnaudas ir gerinti oro kokybę. ES klimato ir energetikos komisaras Miguel Arias Cañete pareiškė: „Baigiame sukurti teisinį pagrindą, kad būtų pasiektas Europos tikslas iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą mažiausiai 40 proc. Taryba priėmė susitarimą, o naujai iškelti tikslai ir paskatos padės kovoti su teršalų išmetimu, mažinti vežėjų išlaidas ir užtikrinti švaresnį orą visiems europiečiams“

ACEA pranešime spaudai išreiškiamas susirūpinimas dėl labai ambicingų CO2 mažinimo tikslų, kurie numatyti komercinėms transporto priemonėms: -15% iki 2025 m. Ir -30% iki 2030 m. ACEA teigimu, šie tikslai yra labai sudėtingi – ypač dėl to, kad jų įgyvendinimas nepriklauso tik nuo komercinių transporto priemonių pramonės. „Mes galime tik paraginti valstybes nares skubiai diegti infrastruktūrą, reikalingą baterijų įkrovimui ir degalų papildymui alternatyviais degalais varomoms transporto priemonėms, kurias reikės parduoti masiškai, jei šie tikslai bus pasiekti“, – teigė ACEA Generalinis sekretorius Erik Jonnaert.

ACEA susirūpinusi, kad kol kas labai trūksta tokios infrastruktūros. Remiantis jų duomenimis, šiuo metu nėra jokios viešosios įkrovimo ar degalų papildymo infrastruktūros, tinkamos elektriniams arba vandeniliniams sunkvežimiams. Net jei gamtinių dujų (SGD ir SGD) degalinės ir atsiranda, jų Europoje vis dar per mažai.

Erik Jonnaert siūlo priemonių, numatytų sumažinti į aplinką išmetamo CO2 kiekį, galiojimą atidėti bent iki 2025-ųjų.

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka