Įregistruotas siūlymas keisti nuostolių kompensavimo tvarkos aprašą

16 sausio 04:17 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Susisiekimo ministerijos tinklapyje įregistruotas įstatymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

 

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a8a1b651379011eabd71c05e81f09716

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka