Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

gegužės 16 03:39 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas naujų teisės aktų projektų. 

Įsakymo projektas 23-6741, 2023 m. gegužės 12 d.
Dėl ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo
Tikslas – papildyti IS „Vektra“ nuostatus naujomis kelių transporto eismo įvykių duomenų kategorijomis (III skyriaus 18.8 papunktis), iš esmės atnaujinti nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos (V skyrius) ir atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus. IS „Vektra“ nuostatai dėstomi nauja redakcija.

Įsakymo projektas 23-6742, 2023 m. gegužės 12 d.
Dėl ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Tikslas – atnaujinti nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, atsisakyti perteklinių nuostatų, besidubliuojančių su Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše[3] įtvirtintomis nuostatomis bei atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus. IS „Vektra“ duomenų saugos nuostatai dėstomi nauja redakcija.

 Įsigaliojęs teisės aktas.

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2023-05-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Teisės aktų registras: 2023-05-08 Nr.2023-08755

Pagal Aprašą finansuojamas grynųjų elektromobilių arba vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimas, t. y. lengvųjų (M1 ir N1 klasės) grynųjų elektromobilių ir vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimo skatinimas.

Numatoma mokėti  vienkartines kompensacines išmokas, mažinančias kainų skirtumą tarp dyzelinu ar benzinu ir elektra ar vandeniliu varomų transporto priemonių.

Pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys (valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų valstybės ir savivaldybių juridinių asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai), nevykdantys ūkinės veiklos, ir viešąsias paslaugas teikiantys subjektai).

Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui yra:

5 000 eurų už kiekvieną įsigytą naują transporto priemonę;

2 500 eurų už kiekvieną įsigytą naudotą transporto priemonę.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka