Įregistruoti nauji teisės aktų projektai

19 gruodžio 04:50 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruoti du nauji teisės aktų projektai, kurie gali būti aktualūs ir keleivių vežėjams.
Nutarimo projektas 22-16820, 2022 m. gruodžio 12 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL PAVYZDINIŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Teikiamu projektu pakečiamos Pavyzdines tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patikslinama netarnybinio automobilio sąvoka, naujai apibrėžiamas tarnybinio lengvojo automobilio faktinių degalų normų nustatymo procesas. Atliekami kiti redakciniai pakeitimai.

 Įsakymo projektas 22-16998, 2022 m. gruodžio 14 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMO ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-622 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS GELEŽINKELIŲ SISTEMOS PRIEINAMUMO NEĮGALIESIEMS IR RIBOTO JUDUMO ASMENIMS TECHNINIO SĄVEIKUMO SPECIFIKACIJOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo projektu keičiamas 2017 m. patvirtintas Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninio sąveikumo specifikacijos įgyvendinimo planas,  pateikiama esamos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims apžvalga ir detalizuojami iki 2030 m. planuojamus atlikti geležinkelių sistemos pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims darbus, siekiant užtikrinti lygias ir nediskriminacines sąlygas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims keliauti geležinkelių transportu Lietuvos geležinkelių tinkle vietiniais ir tarptautiniais maršrutais.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka