„Kauno autobusų“ darbuotojai minėjo Laisvės Gynėjų dieną

sausio 14 04:48 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Įmonės „Kauno autobusai“ bendruomenė jungiasi prie pilietinės iniciatyvos „Neužmirštuolė“. Sausio 13-ąją, Laisvės Gynėjų dieną, bendrovės vairuotojai įsisegė visuomenę vienijantį simbolį – Neužmirštuolės žiedą, kuriuo prisimenami ir pagerbiami Lietuvos laisvę išsaugoję ir nepriklausomybę apgynę mūsų šalies didvyriai.

 

Daugiau nei 800 vairuotojų kasdien miesto gatvėmis veža keleivius. Vienas iš vairuotojų, Bronius, taip pat prisimena 1991 m. Sausio-13-osios įvykius. Būdamas 19-os, jis dalyvavo pastarųjų įvykių pasipriešinimuose Vienybės aikštėje, o sausio 13-osios išvakarėse su daugiatūkstantine minia dalyvavo pasipriešinimuose prie Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų.

Lemtingą naktį su bičiuliais prie laužų budėjęs Bronius tą vakarą prisimena iki šiandien. Laisvės gynėjų dieną jis vertina kaip vieną ryškiausių Lietuvos laisvę įtvirtinusių įvykių, tačiau mano, kad šiandien sunkiai iškovota nepriklausomybė yra suvokiama kitaip.  „Jauni žmonės šiais laikais žodį „laisvė“ suvokia kiek kitaip, nei vyresni“, – kalbėjo vairuotojas. Broniaus teigimu, dabar jaunimui žodis „laisvė“ reiškia galimybę keliauti į užsienio šalis, laisvai bendrauti užsienio kalba bei ieškoti galimybių svetur, o vyresniems žmonėms žodis „laisvė“ asocijuojasi su tautiškumu, meile vienintelei gimtinei, iškovota galimybe niekieno nevaržomiems reikšti savo mintis, dalintis idėjomis, nevaržomiems reikšti savo tautiškumą, gyventi valstybėje, kurioje nėra cenzūros.

1991-iais, Sausio 13-ąją, Sovietų Sąjungos kariuomenė siekė nuversti teisėtą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusią valdžią. Tūkstantinė Lietuvos gyventojų minia, priešindamasi ginkluotai sovietų kariuomenei, budėjo prie Televizijos bokšto, Televizijos ir radijo komiteto,  Tarpmiestinės telefonų stoties, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų. Prieš beginklius žmones sovietų kariuomenė naudojo karinę techniką – žuvo 14 drąsių, už Lietuvos laisvę kovojusių asmenų, daugiau nei tūkstantis žmonių buvo sužeisti. Nors apsiginklavusi sovietų kariuomenė užėmė Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komitetą, tačiau ji neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų pastato.

Dėl žmonių, gynusių laisvę ir stojusių į nelygią kovą, sovietų kariuomenė nepasiekė visų norimų tikslų, todėl šiandien, Sausio 13-ąją, galime džiaugtis laisva Lietuva. Įsisegdami Neužmirštuolės žiedą,  pagerbiame laisvės gynėjų atminimą.

Bendrovės „Kauno autobusai“ informacija