Keičiasi vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo projektų finansavimo sąlygų aprašas

spalio 06 04:32 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2017 m. spalio 3 d. Teisės aktų registre (TAR) paskelbtas susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-460, kuriuo keičiamas ankstesnis, 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 3-421(1.5E) dėl  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

 

Aprašo pakeitimai susiję su projektų įgyvendinimo terminų pratęsimu.

Su dokumentu galima susipažinti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df730580a84011e78a4c904b1afa0332

 

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka