Kelių direkcija kviečia teikti pasiūlymus dėl Lietuvos valstybinės reikšmės kelių plėtros ir priežiūros strategijos projekto iki 2035 m.

08 gruodžio 05:18 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) tinklapyje paskelbtas Lietuvos valstybinės reikšmės kelių plėtros ir priežiūros strategijos iki 2035 m. projektas. Pasiūlymų projektui laukiama iki š. m. gruodžio 31 d. el. paštu keliai2035@lakd.lt. Gauti pasiūlymai ir pastebėjimai bus įvertinti rengiant strategiją.

Rengiamos Lietuvos valstybinės reikšmės kelių plėtros ir priežiūros strategijos iki 2035 m. tikslas – suplanuoti ilgalaikę valstybinės reikšmės kelių plėtros ir priežiūros perspektyvą atsižvelgiant į numatomą kelių finansavimo modelį ir lygį. Kelių priežiūros ir plėtros projektų įgyvendinimas priklauso nuo skiriamų šiam tikslui lėšų.

Šio periodo pagrindiniai prioritetai yra: pagrindinio (angl. core) TEN-T kelių tinklo išvystymas (Via Baltica ir A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda); magistralinių ir krašto kelių tinklo išvystymas užtikrinant tinklo junglumą; valstybinės reikšmės kelių būklės gerinimas, siekiant atitikti patvirtintus dangos būklės indekso (DBI) rodiklius, gerinant eismo saugą ir užtikrinant aplinkosauginius reikalavimus; tiltų ir viadukų rekonstrukcijos ir remontai; pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo atnaujinimas ir plėtra; ekonomiškai atsiperkančių valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimas.

Strategijoje numatyta kaip atsižvelgiant į galimus finansavimo šaltinius ir planuojamą finansavimą pagerinti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę, kad ji būtų saugesnė.

„Kelių direkcijai nuo 2023 m., tapsiančiai akcine bendrove, atsiras galimybė naudoti platesnį spektrą finansavimo šaltinių, kurie padės užtikrinti nuoseklesnį kelių priežiūros ir plėtros projektų finansavimą ir taip tolygiai gerinti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros būklę“, – sako R. Lipkevičius.

Lietuvos valstybinės reikšmės kelių plėtros ir priežiūros strategijos projektas iki 2035 m. pristatytas 2021 m. gruodžio 3 d. Susisiekimo ministerijos surengtoje savivaldybių konferencijoje Vilniuje.

Su Lietuvos valstybinės reikšmės kelių plėtros ir priežiūros strategijos projektu iki 2035 m. galima susipažinti čia.

LAKD informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka