Klaipėdos vežėjams rekomenduojama prasitęsti veiklos licencijas

spalio 20 04:33 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

aut-klaipedKlaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad iki 2011 m. gruodžio 4 d. išduotos neterminuotos kelių transporto veiklos licencijos, leidžiančios verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, leidžia verstis veikla ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d.

 

 

Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 3, 7, 8, 13, 14, 18 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 81 straipsniu įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, įsigaliojus šiam įstatymui, įmonėms, turinčioms nustatyta tvarka išduotas kelių transporto veiklos licencijas, leidžiama verstis veikla iki licencijoje nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d., jeigu įmonė atitinka reikalavimus, nurodytus 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnyje.

Raginame vežėjus nelaukti termino pabaigos ir iš anksto pasirūpinti licencijavimo dokumentais, leidžiančiais tęsti licencijuojamą veiklą.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 str. „Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu – užtraukia baudą“.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka