Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos konferencijoje – svarbiausios problemos bei rinkimai

lapkričio 03 05:30 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

2021 m. spalio 29 d. Kaune įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos rinkiminė konferencija, kurioje iš 21 delegatų dalyvavo 13. Vadovaujantis Federacijos 22 punktu, konferencija teisėta, jeigu joje dalyvauja 1/2 rinktų delegatų. Įstatų konferencijos nutarimai teisėti, jeigu už nutarimus balsavo 50%+1 išrinktas delegatas.

Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, kreipdamasis į konferencijos delegatus pabrėžė, kad pasirašytos kolektyvinės sutartys UAB „Naujosios Akmenės autobusų parkas“, AB „Ukmergės keliai“, UAB „Kauno autobusai“, AB „Kelių priežiūros“, UAB „Ukmergės autobusų parkas“ ir UAB „Utenos autobusų parkas“, suteikusios socialinių garantijų bendrovių darbuotojams. Gaila, kad iki šiol nepavyksta pradėti kolektyvinių derybų UAB „Kautra“ ir Valstybinėje įmonėje „Automobilių stovėjimo aikštelės“. Nuo 2022 m. sausio 1 d. Lietuvoje didėja minimalus atlyginimas 14,1%. Nors infliacija jau pasiekė daugiau kaip 6,3%, bet daugelyje bendrovių nepavyksta susitarti su darbdaviais indeksuoti darbuotojams darbo užmokestį. Nuo spalio 1 d. pavyko padidinti UAB „Kauno autobusai“ darbuotojams atlyginimus vidutiniškai 10%. Dėl to jau 2022 m., vertinant infliacijos dydžius, kreipsimės į Vyriausybę ir Lietuvos trišalę tarybą indeksuoti darbo užmokestį kylant minimaliam ir infliacijos dydžiui.

„Džiaugiuosi, kad bendromis pastangomis pavyko pasiekti, kad nuo 2021 m. spalio mėnesio nebus mažinamas 1,65 koeficiento dydis krovininio transporto vairuotojams, kuris mokamas nuo minimalaus atlyginimo dydžio. Viena iš problemų keleiviniame transporte – vairuotojams mokama už vairavimo valandas, bet transporto priemonei stovint 3-4 val. tas laikas skaičiuojamas kaip poilsio ir už jį vairuotojams nemokama. Dar viena problema, kad valstybės ir savivaldybių tinklalapiuose skelbiamas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis, bet nenurodoma, už kokias dirbtas valandas apmokama. Privačiuose tinklalapiuose vidutinis darbo užmokestis apskritai neskelbiamas. Dėl to siūlysiu šią nuostatą reglamentuoti įteisinus įstatyme“, – sakė B. Bučelis

Konferencijos delegatai Federacijos pranešimui pritarė.

Išklausyta revizinės komisijos pranešimas, kuriam pritarta.

Papildyta įstatų 21 p.ir 28 p., kad esant karantinui posėdžiai galėtų vykti nuotoliniu būdu.

Vyko Federacijos pirmininko rinkimai. Vienbalsiai 4 metų kadencijai pritarta pirmininko Broniaus Bučelio kandidatūrai, kuris perrinktas 3 kadencijai.

Federacijos pirmininkas pasiūlė pirmininko pavaduotoja Jovita Jančiauskienę, kurios kandidatūrai konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė.

Nuo Federacijos  Moterų tarybos nare išrinkta Janina Nemekštytė (UAB „Naujosios Akmenės autobusų parkas), LPSK Tarybos narė Virginija Narkatavičienė (UAB „Ukmergės keliai“).

Federacijos pirmininkas atsakė į pateiktus klausimus delegatams.

Konferencijos delegatai darbą baigė ir numatė Federacijos valdybos posėdį  2022 m. kovo mėnesį.

Bronius Bučelis