Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos posėdyje svarstyti aktualūs klausimai

16 gruodžio 06:21 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Gruodžio 12-13 dienomis Druskininkų „Dainavos“ konferencijų centre  įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) tarybos posėdis, kuriame iš 82 tarybos narių dalyvavo 56. Vadovautis  LPSK įstatais, Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3  Tarybos narių.

 

 

 

VDI vyr. inspektorius Jonas Gricius pristatė Darbo kodekso stebėseną, darbo ginčų komisijos patirtį. „Esame partneriai sprendžiant darbuotojų problemas, padedame jums ginti darbuotojų teises Ginčų komisijose. Socialinis dialogas įmanomas tada, kai įmonėse veikia stiprios profsąjungos, turinčios darbuotojų pasitikėjimą. VDI duoda sutikimą nutraukti darbo sutartį tik tada, kai darbdavys kreipiasi į profesinių sąjungų Tarybą ar komitetą dėl sutikimo“, – sakė J. Gricius. VDI specialistas pabrėžė, kad gerbia darbuotojų atstovų nuomonę sprendžiant darbuotojų problemas.

Jo teigimu, įsigaliojus DK įstatymo pataisoms, VDI inspektoriai taikys griežtesnes baudas, jei darbo apmokėjimo sistema, Darbo tvarkos taisyklės nebus suderintos su darbuotojų atstovais, jei bus vilkinamos kolektyvinės derybos dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo.

Jo teigimu, 2018 m. konsultacijų su DK vertinimu darbuotojams padaugėjo 50 proc., prie Darbo  ginčų komisijų darbo prisideda ir darbuotojų atstovai. Teismai dažnai atsižvelgia į ginčų komisijų sprendimus. Vien per 2018 m. pakeista 436 tūks. darbo sutarčių ir nutrauktos 599 darbo sutartys, darbdavio iniciatyva – 30 664. Už darbo drausmės pažeidimus buvo atleista 17 884 darbuotojų.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė kalbėjo apie iššūkius, su kuriais konfederacija susidūrė spręsdama šakinių organizacijų problemas, ypač viešajame sektoriuje. „Lietuvoje vyksta neliberali ekonominė politika, kuri stiprina stambaus kapitalo įtaką, dėl to  profesinėms sąjungoms darosi vis sunkiau kolektyvinėse derybose atstovauti darbuotojams“, – sakė I. Ruginienė.

Ji priminė, kad nuo kitų metų įsigaliojus Gyventojų pajamų mokesčių įstatymui, žmonės galės skirti profesinėms sąjungoms 1 proc. pajamų mokestį, o 2020 m. – 0,6 proc. profsąjungoms paremti.

„LPSK ir toliau dirba su Seimo nariais dėl DK pakeitimų, kurie bus svarstomi Seimo komitetuose ir Lietuvos Trišalėje taryboje. Artimiausiu metu bus ratifkuota TDO 102 Konvencija „Dėl minimalių socialinės apsaugos garantijų“. Bendradarbiaujant su Vyriausybe pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis „Dėl pareiginės algos bazinio dydžio“. Šalys sutarė dėl papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos ir apmokamų mokymosi atostogų profsąjungos nariams“, – sakė I. Ruginienė.

Bendradarbiaujant su VDI sutarta parengti bendradarbiavimo modelį, kuris užtikrintų profesinių sąjungų dalyvavimą darbo teisės normų įgyvendinimo kontrolės mechanizme. Žadama atnaujinti tinklapį ir pateikti daugiau informacijos socialiniuose tinkluose, kad būtų formuojamas teigiamas LPSK įvaizdis.

Konfederacija dalyvauja tarptautinėje veikloje, priklauso Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ITUC), Tarptautinei profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC), Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklui (Bastun) ir bendradarbiauja su Šiaurės šalių profesinių sąjungų taryba. LPSK dalyvauja projektuose, kur ugdomi profesinių sąjungų narių gebėjimai: DISMISS ir EQUALITY „Lyčių lygybės skatinimas darbuotojų įtraukime ir sprendimų priėmime profesinėse sąjungose ir Darbo tarybose“, taip pat  IMPROVEMENT „Darbuotojų pozicijos stiprinimas, gerinant komunikavimo gebėjimus ir darbo vietose“, CENOFIA „Europos nefinansinių analitikų mokymo programa“.

2016-2018 m. tikslas – suderinti duomenų bazę su skirtingų šalių sektoriais. Pabrėžta, kad LPSK planuoja 2019 m. sudaryti kolektyvinių sutarčių derybų komandą, didinti LPSK politinę įtaką  visoms politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, lankytis visuose Lietuvos regionuose, susitikti su profesinių sąjungų nariais, ruošti Tarptautinius projektus, įtraukiant darbuotojų atstovų aktyvą.

LPSK Jaunimo centro veiklos ataskaitą už 2018 m. pateikė pirmininkas Tomas Jakutavičius. Jaunimo komitetas aplankė 20 mokyklų ir supažindino juos su profesinių sąjungų veikla. Dalyvavo parodoje „Studijos 2018“, kur dalino lankstinukus ir diskutavo dėl darbuotojų teisių, Darbo sutarčių ir profesinių sąjungų kūrimosi bei atstovavimo joms.

2018 m. rugpjūčio mėnesį Šventojoje įvyko LPSK Jaunimo konferencija, kur išrinktas pirmininkas ir valdyba, kur dalyvavo 48 atstovai iš šakinių organizacijų. Patvirtintos kitų metų veiklos kryptys. LPSK Jaunimas dalyvavo Tarptautiniuose mokymuose: Briuselyje, Baltijos šalių Forume, kur kalbėta apie jaunimo organizacijų įtraukimą į profesines sąjungas, Europos jaunimo užimtumo garantijų didinimą. Dalyvauta diskusijoje „Būtent“, kur kalbėta  apie viešojo sektoriaus problemas.

LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė pristatė LPSK regioninių centrų nuostatų projektą. Po ilgų diskusijų LPSK Taryba jam nepritarė, sudaryta Darbo grupė įstatams tobulinti. Aptarta situacija dėl Lietuvos pedagogų streikų, šia tema pasisakė Lietuvos švietimo profsąjungos pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas. Po diskusijų nutarta dalyvauti darbo grupėje, į ją deleguoti LPSK šakinių organizacijų pirmininkai.

Išklausyta LPSK Moterų centro ataskaita už 2018 m., kurią pateikė pirmininkė Irena Petraitienė. Moterų centro veikloje dalyvauja 28 šakinių organizacijų narės. Organizacijos tikslas – vienyti profesinių sąjungų nares, užtikrinti jų teises. Moterų centras dalyvauja Tarptautinėje veikloje ir bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir Darbo ministerija.

Išklausyta ataskaita dėl projekto įgyvendinimo „Cenofia“. Įvyko jo sklaidos renginys „Mokymai įmonių nefinansinės informacijos analitikams“, kurį pateikė LPSK projektų vadovė Danutė Šlionskienė.

Bronius Bučelis         

 

 

 

  • apie-konfe
  • apie-konfe1
  • apie-konfe3
  • apie-konfe2
  • apie-konfe4