Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdyje aptartos nūdienos aktualijos

29 kovo 04:46 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Kovo 26-ąją vykusiame posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė ir Socialinio dialogo skyriaus vedėja Aušra Putk, LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir 45 Tarybos nariai. Nuo Lietuvos kelių ir autransporto darbuotojų profesinių sąjungų dalyvavo Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis.

 

 

M. Navickienė informavo apie Vyriausybės veiksmus valdant koronoviruso plitimą. Be to, pažadėjo, kad ministerija toliau skirs lėšas darbdaviams, kad užtikrintų darbuotojų darbo vietų išsaugojimą.

Pavasario Seimo posėdžiuose bus svarstomas klausimas atsisakyti mokėjimo grynaisiais pinigais krovininio transporto ir statybos sektoriuose, pervesti atlyginimą tik į banko korteles.

Toliau bus svarstoma dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties  pasirašymo, išplečiant  jos galiojimą ir kitiems valstybinių įmonių sektoriams. Seime bus svarstomas TDO konvencijos dėl priekabiavimo ir smurto aplinkoje ratifikavimo priėmimas. Ministerija ir toliau bendradarbiaus su socialiniais partneriais, vyriausybė rems socialinio dialogo įgyvendinimą įmonėse. Tikimasi, kad bus suteikta daugiau teisių darbuotojų atstovams dalyvauti valstybės ir savivaldybių bendrovių valdyme. „Esame ne kartą pasisakę bei numatę gaires dėl socialinio dialogo plėtojimo ir bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis, kad įmonėse būtų sudarytos kolektyvinės sutartys. Tam tikslui Vyriausybė numačiusi finansavimą iš Europos komisijos. Kartu organizuosime seminarus 2021-2027 metais, į projektus bus įtraukiamos ir Lietuvos profesinės sąjungos. Stiprinsime profesines sąjungas ir plėtosime socialinį dialogą, sieksime didinti profsąjungos pirmininkų kompetenciją ir vertinsime jų teikiamus pasiūlymus atstovaujant ir ginant darbuotojų teises“, – kalbėjo ministrė.

A. Putk pateikė informaciją dėl rengiamo Darbo kodekso ir Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo, kur žadama suteikti daugiau teisių Darbo taryboms. Vėliau Socialinio dialogo skyriaus vedėja atsakė į LPSK Tarybos narių klausimu ir pažadėjo teikti pasiūlymus įstatymų pataisoms, svarstomoms Lietuvos Trišalėje taryboje dėl teisinės apsaugos pirmininkui ir komiteto nariams. Šie klausimai bus aptarti su Valstybinės darbo inspekcijos vyriausiuoju inspektoriumi.

LPSK generalinė sekretorė pristatė  Tarybos nariams finansinę ataskaitą už 2020 metus ir finansinį planą 2021 metams. Diskutuota dėl Darbo kodekso pakeitimų ir bendradarbiavimo su Lietuvos pramoninkų konfederacija aptariant Seimo narių teikiamus Darbo kodekso pakeitimus.

LPSK Tarybos nariai informuoti, kad nuo balandžio mėnesio 10 Lietuvos miestų viešajame transporte bus skelbiama reklama apie LPSK veiklą ir profesines sąjungas. Aptartas gegužės 1-osios minėjimas Lietuvos miestuose.

Bronius Bučelis

Autoriaus nuotrauka