LTSA keičia tachografo kortelės išdavimo tvarką

05 gruodžio 04:32 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) parengė ir teikia pastaboms Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo projektą. Dauguma pokyčių inicijuojami siekiant atitikti ES reglamentų nustatytas tachografo kortelių išdavimo sąlygas ir tvarką.  

„Augant vairuotojų skaičiui iš trečiųjų šalių iš naujo apsvarstyti tachografo kortelių išdavimo tvarką būtina. Kviečiame socialinius partnerius diskusijai ir tikimės, kad racionalūs bei pagrįsti pasiūlymai padės parengti kokybiškas taisykles“, – sako LTSA direktorius Genius Lukošius.

Reikės įrodyti, kad neturima kitoje valstybėje išduotos kortelės 

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją kelių transporto rinkoje, projekte numatomos priemonės, kurios padės įsitikinti, kad asmeniui, kuris kreipiasi į LTSA dėl kortelės išdavimo, ji neišduota kitoje valstybėje.

Šie pakeitimai, vadovaujantis ES Reglamentu, nacionaliniu mastu įvedami ne veltui. LTSA  susiduria su nesąžiningais veiksmais, kai vairuotojas iš trečiųjų šalių, jau turintis tachografo kortelę, kreipiasi į LTSA su prašymu išduoti dar vieną, o tai teisės aktai griežtai draudžia.

Norint išvengti tokių atvejų, nuo kitų metų sausio 1 d. trečiųjų šalių vairuotojai, kurių duomenų LTSA neturi galimybės patikrinti „TACHOnet“ sistemoje, privalėtų pateikti kompetentingos šalies institucijos ne seniau kaip prieš tris mėnesius išduotą dokumentą, įrodantį, kad asmuo neturi toje valstybėje išduotos galiojančios vairuotojo kortelės. Dokumentas turės būti išverstas į lietuvių kalbą ir oficialiai patvirtintas vertėjo.

Pateikti prašymą galės tik vairuotojas

ES Reglamente įtvirtintas reikalavimas, kad prašymą dėl vairuotojo tachografo kortelės išdavimo turi pateikti pats vairuotojas. Iki šiol LTSA, reglamento nuostatą traktavusiai gana liberaliai, prašymą galėjo pateikti ir įgaliotas asmuo. Teisės akto projekte sugriežtinamos ir prašymo pateikimo sąlygos  – ateityje prašymą galės pateikti tik vairuotojas

Tachografo kortelė išduodama pagal nuolatinę gyvenamąją vietą

Vadovaujantis ES Reglamentu, vairuotojo korteles išduoda valstybė narė, kurioje yra vairuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, kompetentinga valdžios institucija pagal vairuotojo pateiktą prašymą.

Su LTSA teisės akto pakeitimais, kai prašymą išduoti vairuotojo kortelę pirmą kartą (išskyrus laikiną vairuotojo kortelę), ją pakeisti ar pratęsti teiks ne Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybės narės pilietis, asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turės atitikti sąlygas, nustatytas Reglamente.

Keičiasi terminai 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Tachografo kortelių išdavimo tvarkos apraše kortelių  išdavimo, pratęsimo arba pakeitimo terminai nustatomi tokie patys kaip ir ES Reglamente.  Numatomas maksimalus pirmą kartą išduodamos kortelės terminas (mėnuo) neturėtų išgąsdinti vežėjų ir vairuotojų, nes LTSA ir toliau korteles išduos kiek įmanoma greičiau.

Įsakymo projektas paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje ir LTSA interneto svetainėje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo projekto. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki šių metų gruodžio 18 dienos.

LTSA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka