LTSA parengė keleivių vežimo tolimojo susisiekimo maršrutais bendrųjų sutarčių sąlygų projektą

23 spalio 04:00 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) parengė ir teikia pastaboms keleivių vežimo tolimojo susisiekimo maršrutais bendrųjų sutarčių sąlygų projektą. Parengti keleivių tolimojo susisiekimo vežėjų sutarties projektą ir jį derinti su socialiniais partneriais – LTSA teisė, numatyta susisiekimo ministro įsakyme.  

„Tolimojo susisiekimo srityje tai yra pirmas kartas, kai prižiūrinti institucija nustatė bendrąsias sutarčių sąlygas, kurios galios visiems rinkos dalyviams – tiek esamiems ir šiuo metu veikiantiems, tiek ir dar tik planuojantiems į rinką ateiti naujiems vežėjams. Tikimės visų vežėjų įsitraukimo ir viliamės, kad racionalios pastabos ir pasiūlymai padės bendradarbiaujant turėti kokybiškas ir lygiavertiškumo principu pagrįstas sutartis tolimojo susisiekimo srityje“, – sako LTSA direktorius Genius Lukošius.

Kelių transporto kodekso pakeitimo nuostatos, kurios įsigaliojo 2023 m. liepos 1 d., numato, kad  pirmiausia pateikiama paraiška, LTSA, ją įvertinusi, išduoda leidimą vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutu, ir tik po to pasirašoma sutartis. Taigi, keleivių tolimojo susisiekimo vežėjai su sutarties nuostatomis susipažintų tik  paskutiniame etape.

Pasak G. Lukošiaus, toks veiksmų eiliškumas tiek LTSA, tiek ir patiems vežėjams gali sukelti  nepatogumų, o išsiskyrus nuomonėms dėl atitinkamų sutarties punktų gali užtrukti derinimo procedūros.  Todėl  viešas derinimas  su vežėjais, LTSA nuomone, būtinas žingsnis, nes rinkos dalyviai turi iš anksto žinoti bendrąsias sutarčių sąlygas, kurios bus taikomos visoms sutartims laikantis lygiateisiškumo principo.

Lyginant su šiuo metu esančiomis, naujai parengtos sutartys bus mažesnės apimties, nes daugelis nuostatų dar 2023 m. pavasarį perkelta į Kelių transporto kodeksą. Bendrosiose sutarties sąlygose atsiranda ir naujų punktų. Svarbiausia, jos bus neterminuotos, kaip tai ir numato Kelių transporto kodekso nuostatos. Be to, vežėjas bus įpareigojamas informuoti LTSA iš anksto apie maršrutų tvarkaraščių pakeitimus.

Kitas svarbus aspektas, jog, pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, iki kito mėnesio 20 dienos vežėjas LTSA turės pateikti informaciją apie gautas pajamas iš keleivių ir nuvažiuotus kilometrus pagal kiekvieną maršrutą, kuriam išduotas leidimas. Patvirtinus šią nuostatą, valstybė turėtų galimybę realiai ir vadovaudamasi duomenimis vertinti nuostolingus maršrutus ir, esant sudėtingai situacijai, kai vežėjas patirdamas finansinius nuostolius nori nutraukti keleivių vežimą, priimti sprendimus dėl viešosios paslaugos teikimo. Iki šiol LTSA neturėjo galimybės gauti duomenų iš vežėjų, o tai realiai sunkino kokybišką situacijos tolimojo susisiekimo srityje vertinimą.

Projektas paskelbtas TAIS ir LTSA interneto svetainėje. Visi suinteresuoti asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl projekto. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki lapkričio 7 d. Atskirų konsultacijų su visuomene nenumatoma.

LTSA informacija
Linos Jakubauskienės nuotrauka