Nauja įstaiga „Neutralus klimatui Vilnius“ rūpinsis taršos mažinimu

25 rugpjūčio 03:47 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nutarė steigti viešąją įstaigą „Neutralus klimatui Vilnius“, kuri vienys ir koordinuos sritis, susijusias su neutralaus miesto klimato formavimu, ir įgyvendins Vilniaus miesto pertvarką siekiant klimato neutralumo mieste iki 2030 m., kaip tai numato Europos Komisijos kuruojama misija „100 klimatui neutralių ir išmaniųjų miestų“.

„Šiuo metu visa Europa išgyvena energetinę krizę ir yra priversta daryti nepatogius sprendimus siekiant užtikrinti nepertraukiamą elektros, šilumos energijos tiekimą, pramonės įmonių veiklą. Šiame kontekste matome, kaip svarbu didinti energetinę nepriklausomybę, pereiti prie žaliosios energetikos, atsakingiau vartoti išteklius, tad ne tik laikysimės strateginės krypties, bet ir sieksime tiek aplinkai, tiek vartotojams draugiškus sprendimus diegti greičiau. Iki 2030 m. Vilnius turėtų tapti klimatui visiškai neutraliu miestu“, – pažymi Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

Šių metų balandį Vilnius pateko tarp 100 Europos miestų, kurie iki 2030 m. įgyvendins eksperimentinę inovacijų programą ir sieks iki minimumo sumažinti CO2 emisijas ir išmetamų teršalų kiekį.
Miestams, pasirašiusiems Miestų misijos sutartis, bus suteiktas „Mission label“ ženklas, padėsiantis gauti papildomą finansavimą per ES programas, Europos investicijų banką ir privačius investuotojus. Tuo pačiu, misijos miestai naudosis galimybėmis dalyvauti tyrimuose ir bandomuosiuose inovacijų projektuose, dalinsis patirtimi tarp miestų visose ES šalyse narėse. O ES tyrimų ir inovacijų platforma „Horizon Europe“ iki 2023 m. investuos 350 mln. eurų į su misija susijusius inovacijų projektus.

VšĮ „Neutralus klimatui Vilnius“ bus atsakinga už dekarbonizacijos procesą, planuos ir užtikrins sprendimų, skatinančių ir teikiančių socialinę, ekonominę bei aplinkosauginę naudą įgyvendinimą, konsultuos suinteresuotus asmenis bei atstovaus Vilnių, kaip Miestų misijos dalyvį, Europos Komisijoje.

Artimiausiu metu įstaiga bus įpareigota parengti įsipareigojimo siūlymus dėl Miestų misijos sutarties ir suderinti šį kontraktą su Europos Komisija. Vėlesniuose etapuose įstaiga inicijuos Vilniaus miesto misijos investicijų plano parengimą, ieškos ir derins finansavimo galimybes Miestų misijos tikslams įgyvendinti bei koordinuos priemones, numatytas investiciniame plane.

Vilniaus miesto savivaldybės informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka