Nauji teisės aktų projektai

gegužės 10 02:58 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Pastaruoju metu įregistruota keletas naujų teisės aktų projektų, kurie aktualūs keleivių vežėjams.  

Įsakymo projektas 23-6176, 2023 m. gegužės 04 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3-79 DĖL C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE KATEGORIJŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMO PRADINEI PROFESINEI KVALIFIKACIJAI ĮGYTI IR VAIRUOTOJŲ PERIODINIO PROFESINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo projekto tikslas – užtikrinti, kad valstybės įmonei „Regitra“ ir Lietuvos transporto saugos administracijai būtų sudaryta galimybė gauti darbo funkcijoms atlikti būtinus duomenis apie kvalifikacijos pažymėjimo arba kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo išdavimą ne tik iš Mokinių registro, bet ir iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijų pažymėjimų registro.

Įsakymo projektas 2-1747, 2023 m. gegužės 3 d.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3-399(1.5 E) „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-V-515 PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo projekto tikslas – paspartinti Susisiekimo ministerijos administruojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir padidinti jų panaudojimo efektyvumą.

Įsakymo projektas 23-6070, 2023 m. gegužės 2 d.

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Atsižvelgiant į pasibaigusių pirmųjų kvietimų teikti jungtinio projekto projektų paraiškas rezultatus, Aprašo projektu tikslinami ir keičiami kai kurie reikalavimai jungtinio projekto projektų pareiškėjams, norintiems įsirengti privačias elektromobilių įkrovimo stoteles su prieigomis, taip pat jungtinio projekto projektams.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka