Naujų transporto priemonių registracijos apribojimai, susiję su pažangiąja avarinio stabdymo sistema (AEBS)

spalio 29 05:02 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Saugus eismas

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) informuoja, kad, įsigaliojus 2012 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentui (ES) Nr. 347/2012, kuriuo dėl tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į pažangiąsias avarinio stabdymo sistemas, įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 (toliau – Reglamentas Nr. 347/2012), bus taikomi nauji transporto priemonių registravimo reikalavimai.

 

 

Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. dėl priežasčių, susijusių su pažangiąja avarinio stabdymo sistema (AEBS), nebus galima registruoti ar pradėti eksploatuoti naujų M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonių, neatitinkančių Reglamento Nr. 347/2012 II ir III prieduose nustatytų reikalavimų, įskaitant II priede nustatytus 2 patvirtinimo lygio reikalavimus ir to priedo 2 priedėlyje nustatytus atitikties bei neatitikties kriterijus.

Naujos M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonės, neatitinkančios Reglamento Nr. 347/2012 reikalavimų dėl priežasčių, susijusių su pažangiąja avarinio stabdymo sistema (AEBS), nuo 2018 m. lapkričio 1 d. bus registruojamos tik su EB atitikties liudijimais, prieš registraciją pažymėtais Administracijos žyma apie taikytiną išimtį pagal iš anksto pateiktą sąrašą. Gamintojai ir įmonės, atstovaujančios gamintojams, transporto priemonių sąrašą dėl anksčiau išvardytų priežasčių Administracijai turi pateikti iki 2018 m. spalio 31 d.

Transporto priemonių didžiausias skaičius negalės viršyti 30 % visų tipų transporto priemonių, registruotų ir pradėtų eksploatuoti Lietuvoje 2017 m.

Jei tie 30 % yra mažiau kaip 100 visų atitinkamų tipų transporto priemonių, leidžiama registruoti ir pradėti eksploatuoti ne daugiau nei 100 transporto priemonių.

Plačiau apie serijos pabaigos procedūras galite rasti čia:

https://ltsa.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/technine-prieziura/serijos-pabaiga

Ltsa informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka