Planuojantiems teikti paraiškas Inovacijų fondui – naudinga informacija apie projektus

08 vasario 04:42 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Aplinkos ministerija kviečia įmones, viešąsias įstaigas ir tarptautines organizacijas, kuriančias naujas technologijas ir planuojančias teikti paraiškas paramai iš Europos Sąjungos Inovacijų fondo, susipažinti su naudinga informacija. Europos Komisija parengė dokumentus apie gerosios praktikos pavyzdžius, atrankos rezultatus ir dažniausiai pasitaikančias klaidas.

Tikimasi, kad gerosios praktikos pavyzdžiai padės pareiškėjams parengti kokybiškus projektus, kurie gaus fondo finansavimą. Pažymėtina, kad pirmajame kvietime, paskelbtame 2020 m., nebuvo patvirtinta nei viena paraiška iš Lietuvos.

Praėjusių metų pabaigoje Europos Komisija paskelbė antrąjį kvietimą projektams, kurių vertė didesnė nei 7,5 mln. eurų. Šio kvietimo biudžetas siekia 1,5 milijardo eurų.

Parama teikiama projektams, kurie pristato inovacijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją, pritaikomas daug energijos sunaudojančioje pramonėje (pavyzdžiui, cemento, trąšų, plieno gamybos ir pan.) arba kaupiančias energiją. Gali būti finansuojama iki 60 proc. projekto vertės.

Su informacija apie didelės vertės projektus (projekto vertė didesnė negu 7,5 mln. eurų) galite susipažinti čia, informaciją apie mažus projektus (projekto vertė mažesnė negu 7,5 mln. eurų) rasite čia.

Taip pat Inovacijos fondo interneto svetainėje pateikiami duomenys apie praėjusio kvietimo statistiką – kokie projektai buvo atrinkti, kokios klaidos buvo daromos dažniausiai. Galima susipažinti ir su atnaujintais dažniausiai užduodamais klausimais bei atnaujintu kvietimo tekstu.

Projektų paraiškos vertinamos atsižvelgiant į technologijos naujoviškumą ar esamos modifikavimo lygį, įgyvendinimo ir verslo plano, finansinio modelio paruošimo lygį, kiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sumažės įdiegus technologiją, jos atkartojimo galimybes kitose ES šalyse ir sektoriuose, kaštų efektyvumą.

Pažymėtina, kad net ir neatitikus santykinių verčių, nustatytų kiekvienam kriterijui, yra galimybė gauti paramą. Tokie projektai turi atitikti minimalius ŠESD mažinimo, inovacijų lygio ir plėtros kriterijus (vertintojams matant, kad gavę konkrečią projektų vystymo pagalbą projektai vėliau teiks paraiškas Inovacijų fondui).

Primename, kad paraiškos paramai gauti priimamos iki 2022 m. kovo 3 d. ir teikiamos elektroniniu būdu, per Europos Komisijos Finansavimo ir konkursų tinklalapyje esančią sistemą. Jame galima rasti visą informaciją apie kvietimą ir būtinus dokumentus paraiškai pildyti.

Projektams iki 7,5 mln. eurų numatomas atskiras kvietimas nuo 2022 m. kovo 15 d.

Europos Sąjungos įkurtas Inovacijų fondas – viena didžiausių pasaulyje inovatyvių, aplinką tausojančių technologijų kūrimo ir diegimo finansavimo programų. Jis svariai padės mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Tikimasi, kad šis fondas 2021–2030 m. paskirstys iki 10 mlrd. eurų inovatyvių technologijų plėtrai.

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka