Pokyčiai kelių transporte: licencijos kopijas reikės keisti rečiau

13 sausio 05:17 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių redakcija, kurią galite rasti čia:

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413841/asr

Ką ypač svarbu žinoti:

Pirma, naujose licencijos kopijose nebėra kelių transporto priemonės valstybinių numerių, t. y. licencijos kopijos nebeišduodamos konkrečioms transporto priemonėms.

Antra, vežėjas licencijos kopijas valdo pats, t. y. pats susieja licencijos kopijas su konkrečiomis transporto priemonėmis, keičia su licencijos kopijomis susietas kelių transporto priemones, susieja naujas kelių transporto priemones, atsieja kelių transporto priemones, jeigu jų nenaudoja.

Trečia, licencijos kopijų nereikia keisti, grąžinti ir įsigyti naujų, jei pasikeitė valstybinio numerio ženklai, perleidus (pardavus, išnuomojus, grąžinus nuomotojui) kelių transporto priemonę ar įsigijus naują. Ta pati licencijos kopija gali būti naudojama bet kuriai vežėjo teisėtai valdomai transporto priemonei. LABAI SVARBU nepamiršti licencijos kopiją susieti su konkrečia kelių transporto priemone prieš pradedant kelionę, taip pat perleidus (pardavus, išnuomojus, grąžinus nuomotojui) kelių transporto priemonę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atsieti ją nuo licencijos kopijos.

Ketvirta, reikiamu licencijos kopijų skaičiumi vežėjas gali pasirūpinti iš anksto. Išduodamų licencijos kopijų skaičius priklauso tik nuo finansinės būklės.

Kaip užsakyti ir valdyti licencijos kopijas:

Užsakant licencijos kopijas nurodomas tik pageidaujamas jų skaičius.

Vežėjas, prisijungęs per Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainę (https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos) prie administracinių paslaugų svetainės („e.VKTI“), licencijos kopiją susieja su konkrečia kelių transporto priemone – įrašo kelių transporto priemonės valstybinį registracijos numerį.

Pasirinkus Kopijos ir KTP grafą, atsidaro langas, kuriame matomos visos licencijų kopijos – išduotos konkrečiai kelių transporto priemonei, susietos ir nesusietos licencijos kopijos. Prie nesusietos licencijos kopijos paspaudus mygtuką „Susieti“, kelių transporto priemonė susiejama su konkrečia licencijos kopija.

Transporto priemonė atsiejama nuo licencijos kopijos spaudžiant mygtuką „atsieti“.

LTSA informacija