Profesinių sąjungų atstovai susitiko su Lietuvos vežėjų sąjungos vadovais

15 vasario 04:51 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Vasario 14-ąją susitiko Lietuvos vežėjų sąjungos ir Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos atstovai. Susitikime dalyvavo Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius, transporto politikos sekretorius Gintautas Ramaslauskas, plėtros vadovas Algimantas Kondrusevičius, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, teisininkė Jovita Jačiauskienė.

 

 

 

Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) įkurta 2015 m. gruodžio 22 d.  LVS vienija transporto, ekspedicines, gamybines, prekybines įmones, mokymo įstaigas, turinčias interesų transporto sektoriuje. Pagrindiniai veiklos tikslai – ginti ir atstovauti savo narių interesus Lietuvoje bei užsienio šalyse, dalyvauti teisėkūros procesuose, inicijuojant kelių transporto verslo aplinką gerinančius teisės aktus, bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, sukurti sąlygas sąjungos nariams didinti pelningumą, mažinti veiklos sąnaudas.

LVS bendradarbiauja su įvairiomis Europos Sąjungos institucijomis Briuselyje, kur turi savo atstovą. Šiuo metu Lietuvos vežėjai susiduria su kai kurių senųjų ES valstybių protekcionistiniais veiksmais, kurių tikslas – išstumti Lietuvos bei kitų naujųjų ES šalių vežėjus iš ES transporto paslaugų rinkos. Kartu su Lietuvos valstybės institucijų pareigūnais bei kitų šalių vežėjų asociacijų atstovais Lietuvos vežėjų sąjungos atstovai siekia apginti teisėtus Lietuvos vežėjų lūkesčius.

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacija vienija kelių ir autotransporto profesines sąjungas ir yra Europos transporto Federacijos narė nuo 2012 metų.

Susitikime aptarta galimybė bendradarbiauti dėl šakinio kolektyvinio susitarimo ir kolektyvinių derybų, išklausyta, su kokiomis problemomis susiduria krovininio transporto įmonės. Aptartos mobilumo paketo, kuris artimiausiu metu bus svarstomas Europos sąjungos taryboje, nuostatos.

Teisininkė Jovita Jančiauskienė pateikė Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos poziciją dėl krovininio transporto vairuotojų patiriamų problemų.

Artimiausiu metu, kai bus parengtas šakinio kolektyvinio susitarimo projektas ir į darbo grupę deryboms paskirti profesinių sąjungų atstovai, nuspręsta tęsti kolektyvines derybas, šalims naudingas pozicijas.

Bronius Bučelis