Registruotas Keleivių ir bagažo taisyklių pakeitimo projektas.

06 vasario 12:30 2024 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Įregistruotas Keleivių ir bagažo taisyklių pakeitimo projektas.

Įsakymo projektas 24-1740, 2024 m. vasario 02 d.
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3-223 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Projektas parengtas atsižvelgiant į gautą Panevėžio krašto žmonių su negalia organizacijų prašymą, kuriame prašoma numatyti autobusų vairuotojams pareigas, susijusias su keleivių turinčių  judėjimo negalią vežimu.

Įsakymo projekto tikslas – atnaujinti Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių nuostatas, papildant nuostata, kuria nustatoma vairuotojui ir (ar) kitam ekipažo nariui pareiga sustoti kiek įmanoma arčiau šaligatvio ir padėti keleiviams, kurie juda su vežimėliu, skirtu asmenims su negalia, patekti į viešojo transporto priemonę, taip pat atlikti redakcinius pakeitimus, susijusius su įsigaliojusiu Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymu.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka