Registruotas naujas teisės akto projektas dėl finansavimo ekologiškoms transporto priemonėms įsigyti gairių patvirtinimo

23 sausio 08:42 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Registruotas naujas teisės akto projektas, aktualus keleivių vežėjams:

Įsakymo projektas 23-567, 2023 m. sausio 18 d.
ĮSAKYMAS DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-03 (RE) „SKATINTI DARNŲ JUDUMĄ MIESTUOSE“ FINANSAVIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO

Įsakymo projektu numatyta patvirtinti Susisiekimo plėtros programos regioninės Pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) finansavimo gaires, kurių tikslas – numatyti planavimo, įgyvendinimo ir administravimo nuostatas, kurias privaloma taikyti planuojant ir įgyvendinant regionų plėtros planų pažangos priemones.

Skirta savivaldybėms, turinčioms Darnaus judumo miestuose planus.

Turi būti įsigyjamos naujos transporto priemonės varomos elektra (elektra gali būti tiekiama: trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas) ir vandeniliu, I,II ir A klasės – miesto ir priemiestinės transporto priemonės, išskyrus tolimojo susisiekimo  – B ir III klasės.

Transporto priemonės turės būti pritaikytos neįgaliesiems, t.y. atitikti pritaikymo neįgaliesiems kriterijus.

2.9. Finansavimo lėšų paskirstymas Gairių 2.1 „Finansuojamos veiklos ir siekiami stebėsenos rodikliai“ dalyje nurodytoms veikloms:

Fondas Finansuojama veikla Suma (Eur)
ERPF Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 145 000 000,00
Alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra 13 550 000,00
Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra miestuose 77 500 000,00
Darnaus judumo miestų planuose numatytų priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinimas 50 515 204,00
SaF Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas 15 000 000,00
Alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra 2 500 000,00
Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra miestuose 22 500 000,00
Darnaus judumo miestų planuose numatytų priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinimas 6 000 000,00

2.10. Sanglaudos fondo lėšos skirtos tik Vilniaus DJMP numatytoms veikloms įgyvendinti.

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-02-01 d.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka