Rengiamos finansavimo sąlygos, kaip bus remiama biometano gamyba ir biodujų valymas

11 balandžio 03:42 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti projektų, kurie skatins biometano gamybą ar biodujų valymą, finansavimo sąlygas. Šiai priemonei, kuri prisideda prie žiedinės ekonomikos tikslų ir yra skirta oro taršai, šiltnamio dujų išmetimams mažinti, iš Klimato kaitos programos skirta 31 mln. eurų.

Investicinės paramos biometano gamybai ir  biodujų išvalymui tvarkos aprašo projekte numatyta, kad paraiškas šiai paramai galės teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys – didelė, vidutinė, maža ar labai maža įmonė.

Apraše nustatomos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, nurodoma, iš ko planuojama gaminti biometaną, reikalavimai projektų paraiškoms, paraiškų vertinimui, sutarčių pasirašymui, įsipareigojimų reikalavimai gavus paramą.

Projektus siūloma atrinkti konkurso būdu: 80 balų būtų skiriama efektyviausiam projektui, siekiant greičiau į rinką patiekti biometaną, 20 balų būtų suteikiama pareiškėjams, kurie jau turi statybą leidžiančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

Kvietimą, patvirtinus finansavimo tvarkos aprašą, teikti paraiškas skelbs Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Lėšos šiam kvietimui numatytos 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše.

Tikimasi, kad tai paskatins žaliosios energetikos plėtrą, bus naudojama mažiau iškastinio kuro. Biodujos gali būti naudojamos šilumai ir elektrai gaminti, o iš biodųjų technologiškai išgaunamos švaresnės biometano dujos gali būti tiekiamos į gamtinių dujų tinklus, naudojamos kaip transporto priemonių kuras.

Pastabas ir pasiūlymus Investicinės paramos biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui tvarkos aprašo projektui galima teikti iki balandžio 18 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Aplinkos ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka