Reorganizuojama Transporto investicijų direkcija

balandžio 05 03:57 2018 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui reorganizuoti Transporto investicijų direkciją (TID). Šios įstaigos funkcijas perims VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Nuo š. m. birželio 1 d. CPVA imsis susisiekimo sektoriui skiriamų Europos Sąjungos (ES) lėšų administravimo.

 

 

 

Šia pertvarka toliau siekiama mažinti biudžetinių įstaigų skaičių, efektyvinti jų veiklą, racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir taip taupyti valstybės biudžeto lėšas.

Šiuo metu TID ir CPVA vykdo panašias funkcijas ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo srityje. Įstaigų tikslai ir priemonės jiems pasiekti taip pat panašios, skiriasi tik veiklos sritys. TID veikia transporto infrastruktūros plėtros, CPVA – švietimo, informacinės visuomenės, kultūros, užimtumo ir socialinės sanglaudos, sveikatos apsaugos ir techninės paramos srityse.

Po reorganizacijos CPVA centralizuotai atliks bendrąsias funkcijas – veiklos planavimo, personalo administravimo, finansinių išteklių apskaitos ir ataskaitų rengimo, viešųjų pirkimų, materialinio aprūpinimo, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymo, viešųjų ryšių, vidinių teisės aktų rengimo bei bendros praktikos formavimo.

Su ES investicijų administravimu susijusias pagrindines funkcijas perdavus CPVA, TID bus  reorganizuota ją prijungiant prie Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA). Taip bus užtikrintas sklandus šios įstaigos likusių funkcijų vykdymo tęstinumas. Po reorganizacijos LTSA rengs ir įgyvendins infrastruktūros plėtros projektus.

Papildomų valstybės biudžeto lėšų šiai pertvarkai neprireiks, nes bus panaudoti TID šių metų veiklai numatyti asignavimai.

 

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka