Savivaldybių komunalinių įmonių suvažiavime – ir apie vidaus sandorius

vasario 18 07:12 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Vasario 14-ąją Visagine vyko metinis Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių (SKIA) suvažiavimas.

 

SKIA prezidentas Edmundas Mulokas ir direktorė Aušra Zigmontienė atsiskaitė už nuveiktus darbus, buvo išklausyta revizijos komisijos ataskaita ir patvirtintas kitų metų biudžetas. Išrinktas naujas SKIA tarybos narys, juo tapo Palangos komunalinio ūkio direktorius Gediminas Valinevičius. Taip pat priimtas sprendimas išplėsti SKIA veiklą į daugiabučių namų priežiūros sektorių. Daug dėmesio skirta bendrai su keleivininkais temai – vidaus sandoriams.

Pasak E. Muloko, šiuo metu SKIA vienija trisdešimt narių, iš kurių 26 –tikrieji. Prezidentas pristatė asociacijos veiklos kryptis, parengtus projektus, nuveiktus darbus. Svarbiausias jų – įstatymo dėl vidaus sandorių priėmimas. „Susiklostė sėkminga situacija, pavyko pasiekti, kad savivalda turėtų daugiau funkcijų, galimybę pasirinkti, ar suteikti teisę viešąsias paslaugas teikti savo valdomoms įmonėms, ar skelbti viešųjų pirkimų konkursus. Esame dėkingi Savivaldybių asociacijos prezidentui Mindaugui Sinkevičiui, kuris daug prisidėjo, kad mums palankus įstatymas būtų priimtas“, – sakė E. Mulokas.

A. Zigmontienė taip pat džiaugėsi, jog klausimą pavyko išspręsti teigiamai, priminė kitus per metus nuveiktus darbus.

E. Mulokas įteikė apdovanojimus geriausiai dirbusiems SKIA nariams, dėkojo jiems už aktyvią veiklą. Jis taip pat dėkojo Lietuvos keleivių vežimo asociacijai, prisidėjusiai sprendžiant visiems aktualius klausimus. Metinio susirinkimo dalyvius pasveikino asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis.

Apie viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, apie tai, kaip pasikeitė reikalavimai vidaus sandorių sudarymui, kalbėjo WALLES advokatų kontoros atstovė Giedrė Banytė. Ji priminė įstatymo priėmimo priešistorę, dabartinį vidaus sandorių sudarymo reguliavimą, galimas rizikas ir jų valdymą. Specialistė kalbėjo apie kriterijus, kuriuos turi atitikti įmonė, su kuria sudaromas vidaus sandoris, jų sudarymo kontrolės mechanizmą.

Vienas iš svarbesnių kriterijų sudarant vidaus sandorius – pajamų kriterijus. Pajamos turi būti gaunamos tiesiogiai iš savivaldybės, iš savo valdomos įmonės ar iš gyventojų. Be to, įmonėje, su kuria sudaromas vidaus sandoris, neturi būti privataus kapitalo – antraip bus pažeidžiamos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar privačių subjektų teisės bei jų teisėti interesai. Negali būti nė vieno akcininko – fizinio asmens ar privataus juridinio asmens, jų turimos akcijos neturi sudaryti nė menkiausios dalies.

Pasak G. Banytės, vidaus sandoriai gali būti sudaromi tik su konkrečiose srityse dirbančiomis įmonėmis, vienas iš tokių sektorių – keleivių vežimas. Turi būti pripažinta, kad šios paslaugos svarbios savivaldybei, kad galėtų garantuoti jų teikimą vietos bendruomenei.

Advokatė priminė ir rizikas, kurios vis dėlto išlieka. „Vidaus sandorių sudarymas nėra paprastas, kiekvieną kartą juos sudarant bus vertinami įvairūs kriterijai. Sudarant vidaus sandorius, bus vertinama ir paslaugos kaina rinkoje. Savivaldybės įmonės turi įsivertinti, kiek jų teikiamos paslaugos kainuoja rinkoje. Jei kaina – gerokai didesnė nei rinkos, tai, kas viršija, gali būti vertinama kaip neleistina savivaldybės parama“, – pabrėžė G. Banytė.

Ji kalbėjo ir apie privalomą bendradarbiavimą su savivaldybėmis – ataskaitų, metinių planų, reikalingų duomenų pateikimą laiku. Sudarant vidaus sandorius, labai svarbus ir skaidrumo veiksnys.

„Konkurencijos įstatymo ketvirtasis straipsnis lieka galioti. Jame numatyta pareiga nediskriminuoti kitų ūkio subjektų, užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Visa tai išlieka. Savivaldybės, sudarydamos vidaus sandorius, privalo laikytis tam tikrų kriterijų ir sąlygų. Naujai priimtas įstatymas suteikia daugiau teisių, bet tai nėra leidimas vykdyti vidaus sandorius visose srityse“, – pabrėžė G. Banytė.

Po oficialiosios dalies metinio susirinkimo dalyviams pristatytas Visagino miestas, jo plėtra. Taip pat visi turėjo progos apsilankyti Ignalinos atominėje elektrinėje, susipažinti su eksploatacijos nutraukimo eiga ir vykdomais projektais, taip pat – su RBMK-1500 reaktoriaus valdymo skydu.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

 • DSC_0001
 • DSC_0010
 • DSC_0024
 • DSC_0033
 • DSC_0030
 • DSC_0027
 • DSC_0043
 • DSC_0046
 • DSC_0042
 • DSC_0035
 • DSC_0037