Seimas pakeitė gyventojų pajamų mokesčio perskirstymo savivaldybėms tvarką

30 balandžio 03:55 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Seimas priėmė Seimo darbo grupės patobulintas, Vyriausybės teiktas Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pataisas (projektas XIIIP-2717(2), kuriomis keičiama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) perskirstymo savivaldybėms tvarka. Šiuo metu galiojantis įstatymas papildytas straipsniu, reglamentuojančiu finansinio rodiklio verslo plėtros sąlygoms gerinti dydį ir sumos, apskaičiuotos taikant šį dydį, paskirstymą savivaldybėms. Priimtais pakeitimais savivaldybės bus skatinamos gerinti verslo aplinką savivaldybėse. Įstatymas priimtas už balsavus 65, nė vienam nebuvus prieš, susilaikius 18 Seimo narių.

Pasak Seimo darbo grupei vadovavusio Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūno Andriaus Palionio, 2020 m. šioms nuostatoms įgyvendinti iš valstybės biudžeto bus skirta 8,5 mln. eurų. Įstatyme įtvirtinta, kad nuo 2020 m., perskirstant GPM, didesnę šio mokesčio dalį galės gauti savivaldybės, neturinčios savaiminio ekonominio augimo požymių. Lėšos bus paskirstomos savivaldybėms, atsižvelgiant į tai, kokiai grupei pagal teritorijoms keliamus ekonominio augimo tikslus priskirta savivaldybė ir koks tai grupei apskaičiuotas svorio (svarbos) koeficientas.

Savivaldybės bus suskirstytos į grupes. Priskyrimo grupėms metodiką ir tvarką nustatys Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Konkrečių savivaldybių grupės bus nustatomos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Pasak A. Palionio, Vyriausybė kiekvienais metais pagal nustatytą formulę apskaičiuos kiek lėšų turės būti skiriama vienai ar kitai grupei: „Numatoma, kad 2020 m. iš minėtų 8,5 mln. eurų vienai grupei atiteks 24 proc., kitai – 25, dar kitai – 51 proc. O jau pačioje grupėje savivaldybės dalinsis pinigus pagal rezultatus, pagal darbo užmokesčio fondo pokytį. Kuo tas pokytis, lyginant su praėjusiais metais, bus geresnis, tuo savivaldybė gaus daugiau lėšų. Tos savivaldybės, kurios gerai dirbs, investuos lėšas į tinkamas sferas, sukurs daugiau darbo vietų, didins iš gyventojų pajamų mokesčio surenkamas pajamas, gaus daugiau lėšų.“

Priimtos pataisos skatins savivaldybes imtis aktyvesnių veiksmų siekiant sukurti sąlygas verslui steigti, naujoms darbo vietoms kurti ir investicijoms savivaldybėse pritraukti.

„Gal į savivaldybę ateis strateginis investuotojas, kuris sakys – „noriu pas jus statyti gamyklą, nutieskite kelią ir padarykite elektros įvadą“. Taryba galės nuspręsti investuoti šias lėšas ir įrengti infrastruktūrą, o investuotojas pastatys gamyklą ir savivaldybės teritorijoje atsiras 100–200 darbo vietų“, – apie galimybes pasinaudoti priimtomis pataisomis kalba A. Palionis, pasak kurio galima bus įgyvendinti ir regioninius projektus, kuriems lėšas sujungtų kelios suinteresuotos savivaldybės.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą GPM savivaldybėms buvo perskirstomas remiantis daugiausiai demografiniais ir infrastruktūros būklės kriterijais.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka