Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas

01 spalio 04:27 2021 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Seimas pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-4877(4).

Įstatyme įtvirtinta, kad Lietuvoje viena perkančioji organizacija, t. y. CPO LT paslaugas teiks visoms perkančiosioms organizacijoms, nustatant pareigą, joms pirkti per CPO LT elektroninį katalogą, jei ten yra prekių, paslaugų ar darbų, kurie atitinka jų poreikius. Taip bus išlaikytos sukauptos CPO LT kompetencijos, užtikrinamas vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumas ir greitis.

Vyriausybei palikta teisė spręsti, kada racionalu centralizuoti pirkimus ministerijų ir įstaigų lygmeniu.

Pataisomis reglamentuotos lanksčios centralizavimo galimybės savivaldybėse, įtvirtinant kad savivaldybės taryba priima sprendimus dėl pirkimų centralizavimo, derindama tris alternatyvas:

1. Steigiant savivaldybės centrinę perkančiąją organizaciją;

2. Sukuriant bendrą centrinę perkančiąją organizaciją kelioms savivaldybėms;

3. Pasirašant centralizuotos pirkimų veiklos paslaugų sutartį su esama centrine perkančiąja organizacija.

„Toks siūlymas visoms savivaldybėms leis centralizuoti visus savo organizuojamus viešuosius pirkimus ir nesukels papildomos administracinės ar finansinės naštos. Suprantama,  savivaldybės yra skirtingos ne tik dydžiu, finansiniais resursais, bet ir žmogiškaisiais resursais, galimybėmis pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, todėl Seimas numatė galimybę savivaldybėms kooperuotis ar sudaryti sutartis su nacionaline centrine pirkimo organizacija, organizuojant viešuosius pirkimus. Iš esmės Seimas po 2 metų diskusijų, pasiūlymų svarstymų, priėmė kompromisinį patobulintą variantą“, – Seimo kanceliarijos Spaudos biurui sakė pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirto – Ekonomikos komiteto – pranešėjas, Seimo narys Andrius Kupčinskas.

Pataisoms pritarė 94, vienas balsavo prieš, susilaikė 12 Seimo narių.

LR Seimo informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka