Spartinant ES investicijų panaudojimą – palengvinimai projektų vykdytojams

25 kovo 04:30 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

 

 

 

Tam tikslui Finansų ministras kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.

Pagrindiniai pakeitimai:

–                    trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje;

–                    maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %;

–                    avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkės arba dalininkės yra savivaldybės, o iš privačių juridinių asmenų, tik kai avanso suma yra iki 10 000 Eur. Ši nuostata galioja ir išankstino apmokėjimo sąskaitoms;

–                    trumpinamas tarpinio mokėjimo prašymo apmokėjimo terminas iki 12 d. d. (avanso išmokėjimas – iki 7 d. d.);

–                    mokėjimo prašymus leidžiama teikti dažniau nei iki šiol;

–                    reikalavimo rengti arba tikslinti investicinį projektą atsisakoma, kai įsigyjama medicininė įranga ar kitos sveikatos sektoriui reikalingos priemonės.

Finansų ministerija ir įgyvendinančiosios institucijos, siekdamos kuo lankstesnio ir sklandesnio ES fondų lėšomis įgyvendinamų projektų administravimo, projektų vykdytojus ragina:

–                    greičiau atsiskaityti su tiekėjais už pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. Projekto vykdytojas, gavęs lėšas, tiekėjo sąskaitą apmoka per 3 d. d. Kitais atvejais pirkimo sutartyse rekomenduojama numatyti ne ilgesnį nei 15 d. terminą;

–                    teikiant mokėjimo prašymą iš pirmo karto pateikti visus reikiamus ir teisingus dokumentus. Kitu atveju dokumentus reikės patikslinti per 2 d. d., o to nepadarius bus išmokama tik ta suma, kuri pateiktuoju mokėjimo prašymu bus pagrįsta;

–                    vietoj galutinio mokėjimo prašymo pateikti tarpinį, jei numatyta patikra projekto vietoje dėl karantino režimo ir panašių apribojimų negalima (nebent su agentūra būtų susitarta kitaip).

Kol šalyje paskelbtas karantino režimas ir panašūs apribojimai:

  1. ministerijoms kvietimuose teikti paraiškas pakeitus terminus jau paskelbtų ir laikinosios tvarkos įsigaliojimo dieną galiojančių kvietimų paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas 14 dienų;
  2. projekto veiklos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma padaryti iš esmės nemažinant veiklų vykdymo kokybės (pvz.: mokymai, konsultacijos ir pan.). Apie projekto veiklų vykdymo formos pasikeitimą projekto vykdytojas turi informuoti agentūrą, kuri nurodys, kokius dokumentus reikės teikti nuotoliniu būdu vykdomoms veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti;
  3. gavus projekto vykdytojo prašymą projekto veiklų įgyvendinimo terminas atidedamas ir/ar pratęsiamas, kai projekto veiklų vykdyti neįmanoma ir jos turi būti atidėtos;
  4. patikros vietoje vykdomos nuotoliniu būdu (pvz. gaunant nuotraukas, video įrašus ir pan.) jas fiziškai pakartojant pasibaigus karantino režimo laikotarpiui;
  5. įgyvendinančiųjų institucijų organizuojami informaciniai susitikimai ir mokymai galimiems pareiškėjams vykdomi nuotoliniu būdu.

Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinant viešųjų pirkimų sutartis force majeure aplinkybė taikoma pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime nurodytas sąlygas: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-sutarciu-terminu-keitimo-galimybiu.

Kilus klausimams ir neradus atsakymų bendraujant su projektą administruojančia įgyvendinančiąja institucija, kviečiame rašyti į tam tikslui skirtą el. pašto adresą: ESfondaiCOVID-19@cpva.lt. Kartu atsakymus bus rasti lengviau!

Kovo 23 d. finansų ministro įsakymu priimta Laikinoji tvarka bus peržiūrima ir papildoma, jei tai bus būtina siekiant dar sklandesnio ir spartesnio projektų įgyvendinimo. Tvarka paskelbta ir www.esinvesticijos.lt svetainėje, rubrikoje ESfondaiCOVID-19. Šioje rubrikoje bus skelbiama ir kita aktuali informacija. Kviečiame svetainėje www.esinvesticijos.lt užsisakyti naujienlaiškį ir laiku gauti informaciją.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka