Tarptautiniame transporto forume – Lietuvos vežėjams svarbios diskusijos dėl kelių transporto rinkų atvėrimo ir apribojimų šalinimo

21 gegužės 14:06 2019 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Gindamas Lietuvos vežėjų interesus, susisiekimo ministras Rokas Masiulis gegužės 22–24 d. Leipcige (Vokietija) vyksiančiame Tarptautinio transporto forumo (angl. ITF) ministrų susitikime  pasisakys už krovinių vežimo kelių transportu rinkų atvėrimą, esamų apribojimų ir teritorinių išlygų šalinimą.

 

Ministrų diskusijose ir sesijose bus kalbama apie globalaus susisiekimo gerinimą bei Europos transporto ministrų konferencijos sukurtos daugiašalės kvotų sistemos plėtrą. Vykdydamos tarptautinius krovinių vežimus, šiuo metu daugiašale kvotų sistema naudojasi 42 Europos valstybės. Šalys vadovaujasi nuo 2016 m. galiojančia Kokybės chartija, kuri nustato vieningus kvalifikacinius reikalavimus vežėjams,  darbuotojams ir transporto priemonėms. Taip siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skatinti aplinkai palankių ir saugių transporto priemonių naudojimą bei liberalizuoti krovinių vežimus.

„Lietuva aukštai vertina Kokybės chartiją, kaip ypatingai svarbų dokumentą kelių rinkoms. Nemaža daugiašalėje kvotų sistemoje dalyvaujančių valstybių per gana trumpą laiką jau įgyvendino šios chartijos nuostatas, taip prisidėdamos prie Europos krovinių vežimo rinkų atvėrimo. Dabar reikia ryžtingo žingsnio, panaikinant likusius apribojimus ir teritorines išlygas, kurios trukdo įgyvendinti daugiašalę kvotų sistemą, stabdo jos tolesnę plėtrą ir veda greičiau prie rinkos suskaldymo nei suvienijimo“, – sako susisiekimo ministras R. Masiulis.

Pasak ministro, protekcionizmo pastebima Europos Sąjungos svarstomame „Mobilumo pakete“, į kurį siūloma įrašyti nuostatas, galinčias išstumti konkurencingai dirbančius vežėjus iš ES kelių transporto rinkos. „Prieš tęsdami diskusijas dėl „Mobilumo paketo“ ir jo įgyvendinimo, naujai išrinkti Europos Komisija ir Europos Parlamentas turėtų įvertinti šių pasiūlymų pasekmes vežimų rinkai bei visai Europos ekonomikai. Juk ilgalaikėje perspektyvoje siekiame atviros, tvarios ir kokybiškos vežimo keliais sistemos Europoje ir už jos ribų“, – teigia ministras R. Masiulis.

Ministras ketina paraginti daugiašalėje kvotų sistemoje dalyvaujančias valstybes pašalinti iš jų pusės likusius apribojimus ir taip sukurti pagrindą atvirai bendrai rinkai. Tai suteiktų daugiau laisvės krovinių vežimo keliais verslui, o geroji praktika paskatintų prie daugiašalės kvotų sistemos ir Kokybės chartijos jungtis ir kitas šalis.

Kasmet gegužės mėnesį Leipcige rengiamas ITF viršūnių susitikimas yra didžiausias tarptautinis transporto politikos renginys, kuriame strateginius klausimus transporto ministrai iš įvairių pasaulio šalių aptaria kartu su verslo lyderiais, mokslininkais ir tarptautinių organizacijų atstovais. Renginyje sulaukiama apie 1400 dalyvių iš daugiau kaip 80 valstybių.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka