Valdžios institucijų planuose – akivaizdus prioritetas geležinkeliams

lapkričio 20 05:20 2020 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Internete pasirodė LR. Susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas.

 

 

Jame, be kitų nuostatų, nurodoma, jog „Į maršrutą įtraukiamos stotelės, išskyrus maršruto pradžios ir pabaigos stoteles ar stotis, negali būti arčiau kaip 3 km nuo geležinkelio stoties arba stotelės, kai vežama ta pačia kryptimi (tuo pačiu maršrutu kaip ir geležinkelio keleivių vežėjas) arba į tą patį paskirties punktą (autobusų stotį), jeigu skirtumas tarp autobuso ir ar traukinio tvarkaraštyje numatytų sustojimo laikų yra mažesnis nei 30 minučių“.

Su visu dokumentu galima susipažinti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/402b43612a6611eb8c97e01ffe050e1c

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka