1943-iaisiais autobusais keliaujantys keleiviai turėjo gauti sveikatos liudijimą

04 gruodžio 04:49 2023 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

1943 m. pabaigoje vis daugiau keleivių važinėjo pašto autobusais, todėl vežėjai buvo priversti mažinti gabenamo bagažo ir pašto siuntų kiekį, kad galėtų vežti daugiau keleivių.

Nuo 1943 m. gruodžio 1d. Vienas keleivis galėjo vežti ne didesnio nei 20 kg svorio bagažą, ne daugiau turėjo sverti ir autobusu gabenama siunta. Už nurodymo nesilaikymą buvo numatyta griežta bauda.

Taip pat buvo nurodoma, kad, remiantis Reicho komisaro Rytų Kraštui  nurodymu, kovai prieš dėmėtąją šiltinę visi keleiviai, kurie iš Rytų Krašto važiavo į Vokietiją, privalėjo turėti apskrities gydytojo sveikatos liudijimą. Šis sveikatos liudijimas buvo reikalingas ir tada, jei keleivis pasinaudojo autobusu, važiuojančiu į Vokietiją, nors sienos nekirto.

Lietuvos generalinėje srityje veikė nurodymas, kad keleiviai norėdami pasinaudoti pašto autobusu, privalėjo turėti sveikatos liudijimą iš bet kurio privataus gydytojo.

Parengė Kęstutis Pletkus