Aktualu į komandiruotes vykstantiems darbuotojams: siūloma aiškesnė dienpinigių mokėjimo tvarka

07 vasario 05:16 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, 2021 metų I–III ketvirtį darbo ginčų komisijos gavo beveik 4300 prašymų išnagrinėti tarp darbuotojo ir darbdavio kilusį ginčą. Avanso ir dienpinigių mokėjimo tvarką galima išskirti kaip pagrindinę ginčų kilimo problemą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo teisės aktų pakeitimus, kurie sumažintų darbdavio galimybę piktnaudžiauti ir išmokėti skirtingas dienpinigių sumas. Siūloma palikti galimybę profesinei sąjungai ir darbdaviui susitarti dėl mažesnių dienpinigių taikymo kolektyvinėje sutartyje. Jeigu tokios sutarties nėra, – nustatyti mažesnius dienpinigius vietiniame norminiame teisės akte, jeigu jų dydis nėra mažesnis kaip 50 procentų Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

Siūloma, kad kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte, konkretūs dienpinigių dydžiai būtų papildomai diferencijuoti pagal tam tikrus objektyvius kriterijus. Pavyzdžiui, valstybę, į kurią darbuotojas komandiruojamas, tarptautinio pervežimo rūšis, krovinio pobūdį, komandiravimo trukmę, ekonominės veiklos sezoniškumą ir pan.

SVARBU. Darbdaviui atsiranda prievolė prieš nustatant konkrečius dienpinigių dydžius informuoti ir konsultuotis su darbuotojų atstovais kaip tai numato Darbo kodeksas. Jeigu dienpinigių dydžiai nustatomi vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo turės būti supažindinti raštu. Tinkamu pateikimu raštu laikomi tie atvejai, kai duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais) su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos galimybės ją išsaugoti.

Tikimasi, kad tai leis sumažinti darbdavio galimybę piktnaudžiauti ir išmokėti skirtingas dienpinigių sumas, užtikrins darbuotojų lygiateisiškumą, taip pat bus palengvinamas įrodinėjimas kilus darbo ginčui.

Pritarus Vyriausybei, pakeitimai įsigaliotų 2022 m. gegužės 1 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka