Asociacija „Linava“ kviečia susipažinti su projektu – iškastinį kurą skatinama keisti vandeniliu

20 liepos 03:26 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi energetikos ministerijos parengtu projektu, kuriame vandenilio technologijos yra laikomos prioritetu. Pasiūlymus ir pastabas kviečiama teikti iki šių metų liepos 29 d. TAIS sistemoje. Projekte yra patvirtinamos pažangos priemonės, kurių tikslas diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandeniliui.  

Vandenilis, pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, bus kritiškai svarbus iki 2050 m. siekiant Europos Sąjungai (ES) tapti klimatui neutralia ekonomika. ES vandenilio strategijoje numatyta siekti integruoti vandenilį į pramonės, transporto, energetikos ir pastatų sektorius.

Norint dalyvauti projekte reikia atitikti keliamus reikalavimus kaip pavyzdžiui:

  • Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvoje.
  • Privaloma bent viena partnerystės sutartis, įrodanti „žaliojo“ vandenilio panaudojimą lengviesiems automobiliams/ autobusams/ sunkiajam transportui, kuri galiotų ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba pareiškėjas pats turi transportą, ir naudos „žaliąjį“ vandenilį lengviesiems automobiliams/ autobusams/ sunkiajam transportui.
  • Didžiausia finansuojama projektui suma yra 6 milijonai eurų.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir kitos sąlygos.

Detaliai apie projektą, jam taikomus reikalavimus galite skaityti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cbad1621042611edbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=2e7cde18-e9a0-4b05-b0d2-382445dd73a6

Linavos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka