Atnaujinti valstybės lūkesčiai „Lietuvos geležinkeliams“

18 spalio 03:17 2022 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Susisiekimo ministerija atnaujino lūkesčių laišką bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), kuriuo išsakomi valstybės keliami tikslai ir lūkesčiai. Tarp svarbiausių – iš LTG valdybos ir vadovų tikimasi lyderystės plečiant įmonių grupės veiklą naujose rinkose, taip pat didinti konkurencingumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei visuomenės informavimą apie planuojamus ir priimamus sprendimus bei pokyčius.

„Esama geopolitinė situacija skatina daug greičiau priimti sprendimus ir sparčiai integruotis į Europos geležinkelių tinklą, kuo labiau diversifikuoti krovinių vežimo būdus ir kryptis iš Rytų į Vakarus. Pirmą kartą per Nepriklausomybės laikotarpį vykstant tokiai didelei bendrovės veikos transformacijai, pereinant prie krovinių gabenimo Vakarų kryptimi, iššūkių ir pokyčių įmonei yra ne vienas“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Atnaujintame lūkesčių rašte pabrėžiama būtinybė spartinti didelius projektus – europinės vėžės geležinkelio „Rail Baltica“ tiesimą ir svarbių geležinkelio ruožų elektrifikavimą. Tikimasi, kad esminiai geležinkelio linijos tiesimo darbai ruože Kaunas–Panevėžys bus užbaigti iki 2024 m., iki tol bus tinkamai pasirengta kitų ruožų tiesimo darbams. Iki 2024 m. turi būti atlikta ir esminė Lietuvos geležinkelių tinklo elektrifikavimo darbų dalis.

LTG keliami tikslai užtikrinti geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų pajėgumus, tinkamus nuolat augantiems keleivių srautams aptarnauti ir klientų lūkesčius atitinkančiam krovinių srautui gabenti, nuolat prižiūrėti, atnaujinti ir plėtoti viešąją geležinkelių infrastruktūrą. Siekiama, kad ne mažiau kaip 50 proc. didesniu kaip 300 km atstumu Lietuvos keliais vežamų krovinių srauto būtų gabenama geležinkelių transportu.

Be to, svarbu nuolat tobulinti paslaugas, kad kuo daugiau keleivių rinktųsi keliauti traukiniais, nes šios rūšies transportas yra vienas iš ekologiškiausių ir labiausiai energiją taupančių. 2021 m. bendras keleivių skaičius siekė 4,13 mln., iki 2025 m. jis turi padidėti iki 6 mln., o 2030 m. – 10 mln.

LTG taip pat raginami artimai bendradarbiauti ir derinti savo veiklą bei maršrutus su keleivių vežėjais autobusais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, aktyviai dalyvauti kuriant vieno bilieto sistemą ir bendradarbiauti su savivaldybėmis, kelių transporto vežėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Su lūkesčių raštu LTG galima susipažinti čia.

Susisiekimo ministerijos informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka