Atsižvelgta į teiktas pastabas dėl vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenų teikimo

13 sausio 05:23 2020 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Lietuvos pramoninininkų konfederacija kreipėsi į Lietuvos transporto saugos administraciją dėl LTSA direktoriaus įsakymo projektui (raštas išsiųstas 2019 m. gruodžio 30 dieną), kuriame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pastaboms dėl reikalavimo kas ketvirtį privalomai teikti vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenis, perkeltus iš vairuotojų kortelių ir ūkio subjekto valdomose transporto priemonėse sumontuotų skaitmeninių tachografų, buvo atsižvelgta. Be to, atsižvelgta ir į kitas pastabas. Susisiekimo ministerija nurodo, kad:

 

„Atsižvelgus į atsiųstas pastabas, atsisakyta privalomo periodinio ūkio subjekto vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenų, perkeltų iš vairuotojo kortelių ir ūkio subjekto valdomose transporto priemonėse sumontuotų skaitmeninių tachografų, teikimo. Minėtus duomenis ūkio subjektai Administracijai per IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalą privalės teikti tik Administracijai paprašius”.

Gautas naujas teisės akto projektas Nr. 20-139 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1436498).

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka