Autobusai Šiaulių apskrityje prieš karą

08 balandžio 04:17 2021 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Temą norėčiau pradėti nuo automobilių, tarp jų – ir autobusų, tais laikais vadinamais omnibusais, registracijos.

Prieš keletą dienų gavau vieno dokumento kopiją, gaila kad šis dokumentas išliko ne visas, bet tai įdomi informacija:

„Privalomas įsakymas priimtas Šiaulių apskrities Tarybos posėdyje. 1926 m. kovo 6 d. omnibusų, automobilių, motociklietų ir dviračių registracijos reikalų.

Šiuomi įsakoma:

  1. įregistruoti Apskrities valdybos kason nustatytą mokesnį (rinkliavą)

Pastaba: užregistravusiam ir įmokėjusiam nustatytą rinkliavą Apskrities Valdyba išduoda pažymėjimą, kurį pristačius Miesto ir Apskrities viršininkui omnibusų, automobilių ir motociklų savininkai gauna iš jo atitinkamą leidimą ir numeruotą lentelę.

  1. Važinėti omnibusais, automobiliais, motociklais ir dviračiais neįmokėjus Apskrities Valdybai nustatyto mokesnio (rinkliavos) ir neišsiėmus tariamo pažymėjimo draudžiama.

Prasižengus prieš šį privalomąjį įsakymą valsčių bei miestų Valdybos baudžia administratyviniu būdu iki 100 lt.

Pildymą šio įsakymo žiūri policija, savivaldybės atstovai, seniūnai ir patys piliečiai. (kalba netaisyta)

Kęstutis Pletkus

  • 1926-1
  • 1926