Bendrovėje „Kauno autobusai“ Darbo taryba nebus kuriama

20 lapkričio 04:13 2017 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

Bendrovėje „Kauno autobusai“ įvykusiame profesinių sąjungų vadovų susitikime nutarta nekurti Darbo tarybos.

 

 

 

Susitikime dalyvavo Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas, Kauno autobusų ir troleibusų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Balčaitis, Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė ir Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Edita Morkūnienė.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas informavo bendrovėje veikiančių profesinių sąjungų pirmininkus, kad bendrovėje šiuo metu dirba 1113 bendrovės darbuotojų, Darbuotojų profesinė sąjunga vienija 455 narius, todėl, vadovaujantis LR Darbo kodekso 169 str. 3 d., kuris nurodo: „jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, Darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas“. Todėl bendrovėje Darbo taryba nebus kuriama.

Vadovaujantis DK 174 str. 4 punktu informavome generalinį direktorių Mindaugą Grigelį, kad Darbo taryba nebus kuriama, o Darbuotojų profesinė sąjunga įgyja Darbo tarybos įgaliojimus. Taip pat informavome profesines sąjungas, kad profesinės sąjungos komiteto posėdžiai vyksta kiekvieną  pirmadienį nuo 11.30 val. iki 12.30 val.

Turintieji klausimų visada galės kreiptis raštu į profsąjungos komitetą. Teikiami siūlymai bus svarstomi ir atsakymai pateikti per įstatymų numatytus terminus.

Profesinės sąjungos lyderiams priminta, kad bendrovėje pasirašyta kolektyvinė sutartis galios iki 2019 m. sausio 1 d., todėl prašyta profesinių sąjungų laikytis Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų. Profesinių sąjungų lyderiai suprato, kad, vadovaujantis DK nuostatomis, jie negalės atstovauti visiems bendrovės darbuotojam, o tik savo profsąjungos nariams, kai prireiks kreiptis į atitinkamas Valstybines įstaigas.

Taip pat Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas informavo Valstybinę darbo inspekciją, kad Darbo taryba bendrovėje nebus kuriama, o bendrovės darbuotojų atstovavimą įgyja darbuotojų profesinė sąjunga.

Bronius Bučelis