Darbuotojų profesinės sąjungos paminėjo 25-metį

06 gruodžio 05:22 2016 Spausdinti straipsnį Lankytojai Patirtis

apie-profsGruodžio 3-iąją į Kauno karininkų ramovę paminėti 25-erių metų jubiliejaus rinkosi Darbuotojų profesinių sąjungų atstovai. Minėjime sulaukta garbių svečių. Dalyvavo LR seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ keleivinio transporto viceprezidentas Rimantas Martinavičius, Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzevičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, Kauno miesto savivaldybės transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras, VŠĮ Automobilių stovėjimo aikštelės direktorius Justas Limantauskas, UAB ,,Kauno autobusai“ technikos direktorius Remigijus Locaitis, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Kauno klininkinės ligoninės profsąjungos pirmininkė Irtena Tavgininenė ir 245 profsąjungos ir jų šeimos nariai.

Renginį vedė Vilius Kaminskas ir Vaiva Ladiga Mališauskienė. Prieš pradedant minėjimą, dalyvavusieji sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Vedantieji priminė profsąjungos istoriją, kuri prasidėjo 1990 m. vasario 12 d. iškėlus Kauno miesto autobusų parke kolektyvinį ginčą ir jį pasirašius 436 vairuotojams. Neišsprendus administracijai pateiktų reikalavimų, 1991 m. lapkričio 11 d. įvyko autobusų vairuotojų streikas. Autobusų vairuotojams pageidaujant, 1991 m. lapkričio 20 d. įsteigta Nepriklausoma vairuotojų profsąjunga.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino profsąjungos ir jų šeimos narius su gražiu jubiliejumi. Profsąjungos pirmininkas pabrėžė: „Įkūrėme UAB ,,Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinę sąjungą, kuri šiandieną yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Europos sąjungos šalyse. 25 metai žmogaus gyvenime – tai jauno ir veržlaus žmogaus siekis įgyvendinant svajones bei lūkesčius. Organizacijos veikloje 25 metų amžius – tai patirtis siekiant tikslo stabilizuojant bendrovės ekonominę bei finansinę padėtį, tinkamai atstovauti bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos narių problemas. Džiaugiuosi, kad šiandien esame kartu spręsdami problemas ir atstovaudami jūsų interesus“.

Vėliau profsąjungos pirmininkas pasveikino pirmuosius profsąjungos narius, kurie padėjo įkurti darbuotojų profesinę sąjungą ir aktyviai dalyvavo jos veikloje. Padėkos raštai įteikti: autobusų vairuotojams Arvydui Aleksynui, Gediminui Basčiui, Jonui Jokubauskui, Romualdui Jurkevičiui, Ričardui Kontrimui, Algimantui Mikalauskui, Kęstučiui Mastauskui, Arvydui Nanartavičiui, Virginijui Putnai, Gediminui Pupkai, Valerijui Riazanovui,  Sigitui Valentukaičiui, troleibuso vairuotojai Jolantai Čekotienei, techninės pagalbos vairuotojui Vidmantui Arlauskui, paskirininkei Adelijai Čenkienei, transporto eksploatacijos vadybininkui Vytautui Klimašauskui, autošaltkalviams Antanui Markeliui, Jonui Blauzdžiui ir statinių priežiūros vadybininkui Rimvydui Tvarionui.

Darbuotojų profesinę sąjungą pasveikino LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas. Jis džiaugėsi profesinės sąjungos veikla bei palinkėjo, kad ir toliau tinkamai būtų atstovaujamos darbuotojų teisės bendrovėje.

 Darbuotojų profesinę sąjungą 25-mečio proga pasveikino Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga motinos Teresės žodžiais:

Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj.

-Vis dėlto darykite gerus darbus!

Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.

-Vis dėlto kurkite!

Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.

-Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!

Sveikinimo žodžius tarė Nacionalinės vežėjų asiociacijos ,,Linava“ keleivinio transporto viceprezidentas Rimantas Martinavičius, kuris pasveikino asociacijos vardu linkėdamas darbuotojų atstovams spręsti darbuotojus problemas.

Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas pasveikino profsąjungos pirmininką 25-mečio įkūrimo proga, linkėjo ir toliau atstovauti darbuotojų interesams ir palinkėjo tolesnės sėkmės.

Daug gražių palinkėjimų išsakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Kauno klinikinės ligoninės profesinės sąjungos pirmininkė Irena Taviginienė, UAB „Kauno autobusai“ technikos direktorius Remigijus Locaitis, UAB, „Vilniaus viešasis transportas“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas ir Kauno miesto savivaldybės Transporto vedėjas Paulius Keras, kuris įteikė darbuotojų profesinės sąjungos įkūrimo  25-mečio proga profesinei sąjungai ir jų nariams padėką nuo Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio.

Pasibaigus oficialiajai daliai, koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai. Pirmą kartą baigiantis renginiui jame dalyvaujantys svečiai ir darbuotojų profesinės sąjungos ir jų šeimos nariai drauge sugiedojo sukurtą profesinės sąjungos  himną.

Po iškilmingo minėjimo vyko diskoteka, gyvai koncertavo Kupiškio kultūros rūmų ansamblis.

 

Darbuotojų profesinės sąjungos informacija ir nuotraukos

 

  • apie-profs
  • apie-profs1
  • apie-profs2