Elektriniai ir hibridiniai autobusai: nauji gaisro pavojai ir kaip juos pastebėti

15 rugsėjo 04:05 2022 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JTEEK) priimta taisyklė 107, kur siekiama padidinti autobusų saugą, numato, kad komercinėse transporto priemonėse su vidaus degimo varikliais privaloma įrengti gaisro gesinimo sistemą.

Jonas Bergströmas, „Dafo Vehicle Fire Protection“ miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų padalinio verslo vadovas, pažymi, kad pagal reglamentą transporto priemonėse be vidaus degimo variklių, pavyzdžiui, elektromobiliuose, neprivaloma įrengti automatinių gaisro gesinimo sistemų. Jis įžvelgia galimą pavojų ir straipsnyje aptaria, kaip transporto priemonių operatoriai gali veiksmingai sumažinti šią riziką.

107 taisyklė neapima gaisro pavojaus, susijusio su elektrinėmis (EV) arba hibridinėmis transporto priemonėmis (HEV). Šios transporto priemonės, dažnai varomos ličio jonų (ličio jonų) baterijomis, kelia kitokį pavojų nei tradicinės, varomos vidaus degimo varikliais.

Nurodant galimą EV ir HEV keliamą riziką, JT EEK taisyklėje 100 (Elektrinių jėgos pavarų konstrukcija ir sauga) būtina išankstinio perspėjimo sistema, kuri veiktų sugedus baterijoms ir /arba elektros energijos kaupimo sistemai (REESS). Siekiant kuo anksčiau nustatyti galimą baterijų gedimą, pagal 100 taisyklę, gaisro gesinimo sistemos gali būti naudojamos kaip papildomas saugos įtaisas, rašo busworldeurope.org.

Dažniausiai su ličio jonų baterijomis susijusi rizika yra šilumos nutekėjimas. Dėl viršįtampio, fizinės žalos, perkaitimo ar perkrovimo staiga padidėja temperatūra, dėl to gali kilti gaisras, išsiskirti toksiškos dujos ir įvykti dideli sprogimai. Įvykus šilumos nutekėjimui, bet koks automatinis sistemos išjungimas neužgesina gaisro, jis gali tęstis keletą dienų ar net savaites, kol bus visiškai užgesintas panaudojus didelį vandens kiekį. Siekiant to išvengti, galima naudoti išankstinio įspėjimo apie gaisrą sistemą, taškinį aušinimą, kad šilumos nutekėjimas būtų lokalizuotas ir gaisro pavojus nuslopintas. Vienas esminių dalykų yra galimos rizikos vietos aptikimas. Transporto priemonėse su vidaus degimo varikliais (ICE) rizikos šaltinis paprastai yra variklio skyriuje, tačiau elektrinėse ir hibridinėse transporto priemonėse esama keletas papildomų rizikos zonų, todėl reikia nustatyti papildomas apsaugos zonas.

Švedijos tyrimų institutai (RISE) siūlo gaisro rizikos valdymo vertinimą, kuris gali būti naudojamas kaip vadovas siekiant sumažinti elektra varomų autobusų riziką. Pagrindiniai elementai: Pavojaus identifikavimas; Rizikos įvertinimas; Rizikos mažinimas.

Tos rizikos, kurią reikia spręsti, paverčiamos veiksmų planu, kuriame nustatomos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui: Rizikos mažinimas arba pašalinimas planuojant; Aktyviosios ir pasyviosios priešgaisrinės apsaugos sistemos; Patobulintos priežiūros ir valymo procedūros; Patobulintas mokymas ir kokybiškos procedūros.

Daugiau informacijos apie pagalbos priemones elektriniams bei hibridiniams autobusams galima rasti čia

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka