Europos Komisija kviečia transporto sektoriaus įmones pareikšti nuomonę dėl administracinės naštos ir ataskaitų teikimo reikalavimų

27 lapkričio 03:56 2023 Spausdinti straipsnį Lankytojai Naujienos

Europos Komisijai siekiant supaprastinti administracinės naštos ir ataskaitų teikimo reikalavimus, Europos Sąjungos (ES) transporto sektoriaus įmonės kviečiamos aktyviai įsitraukti ir išsakyti nuomonę, kaip joms sekasi teikti reikalaujamą informaciją, su kokiais sunkumais susiduria ir kaip ateityje galima būtų tobulinti esamą tvarką. Kaip žinoma, atitinkamos įmonės yra įpareigotos ES arba nacionalinio lygmens kompetentingoms institucijoms teikti informaciją ir duomenis.

Aktyvus įmonių įsitraukimas teikiant nuomonę yra itin laukiamas, nes kiekviena praktinė įžvalga padės Europos Komisijai persvarstyti ir supaprastinti ataskaitų teikimo procesą, kad verslui jis būtų aiškesnis, sklandesnis ir pats ataskaitų teikimas netaptų administracine našta.

Europos Komisija savo kvietime prašo, kad įmonės ne tik įsivertintų ir suteiktų grįžtamąjį ryšį, kokių sunkumų kyla rengiant informaciją, bet ir konkrečiai įvardytų duomenis, kurie pagal ES teisės aktuose nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus sukelia didžiausią naštą, reikalauja daugiausia laiko, finansinių bei žmogiškųjų išteklių.

Svarbu paminėti, kad įmonių pastabos ir pasiūlymai turi būti susiję su ataskaitų teikimo reikalavimais, nustatytais (tiesiogiai arba netiesiogiai) ES teisės aktuose, arba apimtų toliau išvardytus aspektus (arba kai kuriuos iš jų):

  • Kiek laiko ir išteklių apskritai skiriama ataskaitų teikimo reikalavimams įvykdyti? Nurodykite, jei įmanoma, jiems įvykdyti reikalingą valandų skaičių per mėnesį ir (arba) metus arba visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičių.
  • Ar šie reikalavimai yra nustatyti tik ES teisėje?
  • Ar yra konkrečių sričių (ataskaitų teikimo reikalavimų rūšių arba politikos sričių), kurios kelia ypač daug problemų?
  • Kuriuos iš pirmiau nurodytų konkrečių ataskaitų teikimo reikalavimų sunku įvykdyti?
  • Kuriems iš jų įvykdyti reikia skirti daugiausia laiko? Nurodykite kuo išsamiau šių konkrečių sričių reikalavimams įvykdyti reikalingą valandų skaičių per mėnesį ir (arba) metus arba visą darbo dieną dirbančių darbuotojų skaičių.
  • Kokie ataskaitų teikimo reikalavimai, jūsų nuomone, yra nebeaktualūs, riboto naudojimo arba neproporcingi? Ar yra tam tikros informacijos, kurios rinkimo tikslas nėra aiškus?
  • Kokie ataskaitų teikimo reikalavimai galėtų būti (toliau) skaitmeninami ir kaip? Atsižvelkite ir į duomenų rinkimą, ir į pačios ataskaitos pateikimą.
  • Kurių ataskaitų teikimo dažnumas galėtų būti sumažintas?
  • Kurie ataskaitų teikimo reikalavimai sutampa su kitais reikalavimais ir galėtų būti konsoliduoti?
  • Ar kai kurie ataskaitų teikimo reikalavimai yra nebūtini, nes pateiktą informaciją valdžios institucijos ir (arba) ES jau gali gauti kitais ryšių kanalais, per kitas informacines sistemas ir (arba) rasti kitose duomenų bazėse?

Daugiau informacijos ir nuomonę išreikšti galite „Have your say“ portale iki 2023 m. lapkričio 28 d. bet kuria oficialiąja ES kalba.

LTSA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka