Įkurti Kaune autobusų įmonę 1928-aisiais nepavyko

27 lapkričio 03:48 2023 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Vartant archyvus, pavyko rasti Kauno Miesto Tarybos  posėdžio, kuris įvyko 1928 m. lapkričio 20 d., protokolą.

Štai citata iš protokolo apie viešąjį transportą Kaune:

„Burmistras referuoja apie arklių tramvajaus likvidavimą ir autobusų užpirkimą. Referentas nupasakoja tą orginališką reiškinį, kad nežiūrint į dideles miesto savivaldybės pastangas įvesti mieste susisiekimą, visi nutarimai buvo užprotestuoti, nors jie ir buvo tokie, kokių reikalauta. Siūlo, kad Taryba duotu valdybai įgaliojimą pirkti 6 autobusus ir leisti jiems kursuoti miesto gatvėmis.Tos nuomonės yra ir susisiekimo komisija.

Valdybos pasiūlymą uoliai gynė tarybos nariai Dr. Nekvedavičius,  Bielinis, Petrauskas, Valdybos narys Švaikauskas ir Burmistras Vileišis.

Tarybos nariai – Chodos, Stakelė ir Gorfinkelis įrodinėjo, kad miestui pirkti autobusų neapsimoka, jie duosia daug nuostolių.

Balsuojant nutarta autobusų nepirkti ir palikti laisvą teisę kiekvienam piliečiui autobusais miesto gatvėmis vežioti keleivius. Nutarimą nusvėrė žydų frakcija.

Tokiu būdu konkė dar šliaužios” (Kalba netaisyta ).

Tik po ketverių metų ir dviejų su puse mėnesio Kauno miesto valdžia įkūrė  savo autobusų susisiekimo įmonę – tai įvyko 1934 m. vasario mėn. 8 d.

Kęstutis Pletkus