Ir tarpukariu keleivių vežėjai sulaukdavo nepagrįstų reikalavimų

18 liepos 03:57 2023 Spausdinti straipsnį Istorija Lankytojai

Kartais pavyksta rasti ką nors įdomaus apie susisiekimą autobusais Lietuvoje prieš Antrąjį pasaulinį karą.

 Šį kartą apie tai, kaip Klaipėdos krašto direktorija  1938 m. liepos mėn. pareikalavo iš Kauno – Raseinių ruožo autobusų savininkų susimokėti  80 000 Lt  mokesčių…

Tuo metu, tai yra 1938 m., Kauno – Raseinių ruožo autobusų savininkai be palaikymo autobusais tiesioginio susisiekimo „Kaunas – Raseiniai”, dar vežė keleivius ir į Smalininkus (Klaipėdos kr.) ir tuo būdu buvo palaikomas susisiekimas „Kaunas – Smalininkai” . Autobusai, kurie važiavo į Smalininkus, turėjo pravažiuoti 1,5 km  (Pašvintys – Smalininkai ) Klaipėdos krašto plentu, todėl Klaipėdos kr. direktorija 1938 m. vasarą  priėmė nutarimą: pareikalauti iš Kauno – Raseinių  autobusų  susisiekimo ruožo autobusų savininkų susimokėti po 4000 Lt nuo kiekvieno autobuso, kuris važiavo į Smalininkus, mokesčio už naudojimąsi 1,5 km Klaipėdos krašto plentais. Kadangi tuo metu Kauno – Raseinių ruožas turėjo 20 autobusų, tai jiems būtų tekę  susimokėti 80 000 Lt. Klaipėdos kr. direktorijai.

Direktorija savo reikalavimus rėmė išleistas įsakymais ir įstatymais.

Kauno – Raseinių ruožo autobusų savininkai dėl tokio nežmoniško Direktorijos reikalavimo pasiskundė atitinkamoms įstaigoms, kurios atlikusios tardymą, Klaipėdos kr. direktorijai atsakė, kad iš autobusų savininkų reikalauti 80 000 Lt mokesčių už tai, kad jie pasinaudoja 1,5 km Klaipėdos kr. plentais, nėra  pagrindo.

Klaipėdos kr. Sunkvežimiai, kurie tuo metu vyko iš Klaipėdos į Didžiąją Lietuvą, nebuvo apmokestinami už plentų naudojimą.

Kęstutis Pletkus

  • RemasterDirector_18da6b0cf