IRU pasiūlė planą, kaip spręsti vairuotojų trūkumo problemas

27 birželio 04:08 2023 Spausdinti straipsnį Keleivinio transporto problematika Lankytojai Patirtis

IRU ir Tarptautinė transporto darbuotojų federacija (ITF) pradėjo įgyvendinti trijų punktų planą, skirtą spręsti vairuotojų, tarp jų – ir vietinio bei tolimojo susisiekimo autobusų, trūkumo problemas.

Organizacijos ragina tarptautines organizacijas, tokias kaip JT, nacionalines vyriausybes ir operatorius, imtis veiksmų, kad prisidėtų ieškant išeičių iš susidariusios situacijos. JT ir kitos tarptautinės organizacijos raginamos parengti sistemą su aiškiomis gairėmis, kaip apsaugoti iš kitų šalių atvykusius vairuotojus, gerinti jų darbo sąlygas ir suteikti jiems socialines garantijas; suderinti kvalifikacijos standartus bei jų pripažinimą skirtingose valstybėse.

Jos taip pat ragina vyriausybes vykdyti procedūras, skirtas mažinti biurokratiją, kad dabartiniai ir potencialūs vairuotojai galėtų lengviau legaliai imigruoti. Teigiama, kad vyriausybės turėtų bendradarbiauti sudarydamos dvišalius susitarimus, siekdamos pripažinti trečiųjų šalių vairuotojų kvalifikaciją ir subsidijuoti vietines mokymo programas.

Plane teigiama, kad kelių transporto operatoriai turėtų „parengti operatyvines integracijos programas, skirtas kitų šalių vairuotojams, kad jie gautų tokias pačias sąlygas kaip ir vietiniai; remti mokymo, įgūdžių valdymo ir sertifikavimo procesus“.

IRU generalinis sekretorius Umberto de Pretto teigia: „Vairuotojų trūkumas tampa nevaldomas. Vienas iš būtų spręsti problemą – skatinti legalią migraciją, sukurti tinkamas darbo sąlygas iš kitų šalių atvykusiems vairuotojams, remti legalų darbą, tokiu būdu išlaikyti gyvybiškai svarbias kelių transporto paslaugas“.

Keleivinio transporto konfederacijos praėjusiais metais atlikta analizė parodė, kad šiuo metu pasaulyje trūksta 26 proc. tolimojo susisiekimo autobusų vairuotojų ir 13 proc. miesto autobusų vairuotojų. 2022 m. pasaulyje buvo laisvos 11 proc. darbo vietų.  Prognozuojama, kad iki 2026 m. laisvų darbo vietų skaičius gali padidėti daugiau nei dvigubai.

IRU atstovauja daugiau nei 3,5 mln. kelių transporto operatorių, o ITF – apie 18,5 mln. transporto darbuotojų.

eBus.lt

Linos Jakubauskienės nuotrauka